Hinnastot

Veden hinta

Veden hinta koostuu kerran maksettavasta liittymismaksusta sekä kausittain laskutettavista perus- ja käyttömaksuista.

Liittymismaksu on lupamaksu verkostoon liittymisestä. Liittymismaksuilla katetaan osa verkoston rakentamisen kuluista: uudisrakentamisesta, saneerauksesta, toiminta-alueen tonttijohdoista. Perusmaksua peritään olemassa olevista liittymistä erikseen veden ja jäteveden osalta. Perusmaksuilla katetaan mittaamisesta, laskutuksesta ja hallinnosta aiheutuvia kuluja. Käyttömaksun perusteena taas on kiinteistön käyttämä vesimäärä. Käyttömaksuilla katetaan veden puhdistamisen ja johtamisen, sekä jäteveden pois johtamisen ja puhdistamisen kustannuksia.

Hinnasto 2018 (PDF)

Pääsääntöisesti näistä maksuista saaduilla tuloilla Kymen Vesi kattaa kulunsa. Marginaalisen osan tuloistaan vesihuoltolaitos saa erilaisten palvelujen myynnistä, joista peritään palveluhinnaston mukaiset maksut.

Palveluhinnastosta löytyy mm. asennustöiden hinnat.

Palveluhinnasto  (PDF)

Vesihuoltolaitoksella on yleiset toimitusehdot, joilla tarkoitetaan vesihuoltolaitoksen verkostoon liitämisestä sekä laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä tehtäviin sopimuksiin liitettäviä yleisiä ehtoja.

Näitä yleisiä toimitusehtoja noudatetaan laitoksen ja asiakkaan välisissä sopimussuhteissa liitettäessä kiinteistö laitokseen ja käytettäessä laitoksen palveluja. Näitä yleisiä toimitusehtoja on noudatettava asianomaisilta kohdiltaan myös silloin, kun on kysymys vain kiinteistön vedenhankinnasta tai viemäröinnistä.

Liittymis- ja käyttösopimusehdot (PDF)

Katso tästä vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot (PDF)