Liittyminen

Liittymismaksut

Kymen Vesi Oy:n verkostoihin liittyviltä kiinteistöiltä peritään liittymismaksu, joka sisältää asemakaava-alueilla liittymien rakentamiskustannukset tontin rajalle.

(Kymen Vesi Oy:n hallituksen päätös 9.10.2007, voimaantulo 1.1.2008)

Omakotitalot

Liittymismaksu omakotitaloille:

Rakennusoikeuden mukainen kerrosala

Liittymismaksu

alle 180 m2

3400 €

180 – 300 m2

4200 €

301 - 500 m2

5500 €

yli 500 m2 omakotikiinteistöt 13,80 €/rakennusoikeusneliömetri

Liittymismaksu peritään kun liittymissopimus Kymen Vesi Oy:n kanssa on allekirjoitettu.

Lisäksi peritään seuraavat rakentamiskustannukset:

Tontit asemakaava-alueilla, joiden rajalle vesilaitos tekee vesijohdon, viemärin ja sadevesiviemärin.

 

- Vesijohto tontin rajalta vesimittarille
putkiurakoitsija tai vesilaitos*).

- Viemärit tontin rajalta kiinteistöön tekee putkiurakoitsija.

- Rakennuttaja tekee kaivuutyöt omalla kustannuksellaan.

Tontit asemakaava-alueen ulkopuolella.

- Vesijohto kaupungin rungosta vesimittarille putkiurakoitsija tai vesilaitos*).

- Viemärien liitostyön kaupungin runkolinjoihin tekee vesilaitos*).

- Viemärit liitoksista kiinteistöön tekee putkiurakoitsija.

- Rakennuttaja tekee kaivuutyöt omalla kustannuksellaan.

*) Hinnat kulloinkin voimassa olevasta palveluhinnastosta. Liitostyön tekee ja mittarin asentaa aina vesilaitos.

Rivi- ja kerrostalot

Liittymismaksu määräytyy Kymen Vesi Oy:n taksan mukaan; rivitaloilla 11,50 €/ rakennusoikeusneliömetri ja kerrostaloilla 6,90 €/rakennusoikeusneliömetri.

Lisäksi vesijohdon asentamisesta tontin rajalta vesimittarille peritään rakentamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset. Viemärien asentamisen tontin rajalta kiinteistöön tekee putkiurakoitsija.

Kaivuutyöt tontilla hoitaa rakennuttaja kustannuksellaan.

Liittymismaksu on arvonlisäveroton ja siirtokelpoinen maksu. Veden osuus on 40%, jäteveden osuus 40% ja huleveden osuus 20% koko liittymismaksusta.