Kouvola

Verkostoon liittyminen Kouvolassa Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueella (ent. Anjalankoski)

Liittymishakemus ja liitoslausunto

Vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä on tehtävä hakemus, jonka perusteella Kymen Vesi Oy antaa liitoslausunnon liitettäväksi rakennuslupa-asiakirjan liitteeksi (1 kpl) sekä LVI-suunnitelmien liitteeksi (2 kpl).

Liitoslausunnossa selvitetään mm. liittymiskohdat vesi- ja viemärijohtoihin, viemärien korkeudet, padotuskorkeudet ja vesijohtoverkon painetiedot.

Liittymishakemuslomakkeen voi ladata tästä tai täyttää nettilomakkeen. Asioida voi myös sähköpostitse liitoslausunnot(at)kymenvesi.fi.
Täytetty hakemus lähetetään yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai osoitteeseen Kymen Vesi Oy/Liittymishakemus, Malminginkatu 16, 48600 Kotka.

Hakemuksen käsittely kestää noin 2 viikkoa, heinä-elokuussa 4 viikkoa.

Suunnitelmat

LVI-suunnittelijan ja LVI- suunnitelmien vaatimukset on esitetty liittymisohjeessa Kymen Veden toiminta-alueella Kouvolassa . Lisätietoja antaa LVI-tarkastusinsinööri Otso Tolvanen, p. 020 615 8354

LVI-suunnitelmiin kuuluvat asiapaperit:

  1. Liitoslausunto + liitoslausunnon liitekartta (2 kpl molempia)               
  2. Asemapiirroksia 2 kpl (1:200 tai 1:500), josta selviää vesi- ja viemärijohdot asennus- ja liittymiskorkeuksineen sekä selvitys käytettävistä materiaaleista.
  3. Vesipisteluettelo 2 kpl. Suunnittelija täyttää.
  4. LVI-suunnitelman pohjapiirroksia 2 sarjaa (1:50).
  5. Linjapiirros (1:50) tarvittaessa
  6. Mitoituslaskelmat

[Jos ei tehdä muutoksia rakennuksen sisällä, tarvitaan ainoastaan numerot 1 & 2]

Edellä mainitut toimitetaan LVI-Tarkastustoimistoon hyvissä ajoin ennen työn alkamista. Osoite: Kouvolan rakennusvalvontatoimisto, PL32, 45701 KUUSANKOSKI.

Lisäksi KVV- ja IV-asennustöille tulee olla viranomaisen hyväksymä  työnjohtaja (kts. liittymisohje).

Liittymissopimus

Liittymissopimuksen tekemiseksi Kymen Vesi Oy:n kanssa on otettava yhteyttä puhelimitse 040 688 3803 (ma-pe 9-14) tai sähköpostitse liitoslausunnot(at)kymenvesi.fi. Sopimuksen allekirjoittaminen hoidetaan kirjeitse tai käymällä Kymen Vesi Oy:n toimipisteessä, osoite Malminginkatu 16, 48600 Kotka. Liittymissopimus on allekirjoitettava ennen liitostyön tekemistä!

Liitostyö

Kun liittymissopimus Kymen Vesi Oy:n kanssa on tehty, voi rakentaja tehdä työtilauksen tonttijohdon ja vesimittarin asennuksesta sekä viemäriliitoksesta vesi- ja viemärilaitoksen putkimestarilta.
Putkimestari Jaana Pulkkinen p. 040 670 3648

KVV-työnjohtaja ja IV-työnjohtaja kuittaavat tarkastukset tarkastuspöytäkirjaan, jotka arkistoidaan rakennusvalvontatoimistoon.

Tarkastuskohteet (KVV-työnjohtaja tarkastaa):
-ulkopuoliset pohjaviemärit ennen peittämistä
-sisäpuoliset pohjaviemärit ennen peittämistä
-painetarkastus vesijohdoille ja samalla sisäpuoliset pysty- ja haaraviemärit
-lopputarkastus

Rakennettaessa oma järjestelmä: jätevedenpuhdistamo, umpikaivot tai ns. harmaiden vesien imeyttämisestä toimitettava pätevän suunnittelijan tekemä suunnitelma jätevesijärjestelmästä jo rakennusluvan jättövaiheessa. Suunnitelmien tulee täyttää valtioneuvoston asetuksen 209/2011 vaatimukset. Suunnitelmien ja töiden osalta toimitaan muutoin kuten edellä.

Kouvolan rakennusvalvonnan lvi-ohje pdf-muodossa