sprinkler

Sprinklerliittymät

Liittyminen

Silloin, kun kiinteistölle on tarkoitus rakentaa sprinklerilaitteisto, liittyjän tulee täyttää sprinkleriliittymää varten erillinen liittymishakemus. Laitos osoittaa liitoslausunnossa sprinklerilaitteiston syöttövesijohdon liittämiskohdan. Antaessaan lausunnon sprinklerilaitteiston liittämisestä, laitos määrittelee myös toimitusvesimäärän ja sitä vastaavan minimipainetason ja liittymisen erityisehdot.

Hakemuksen saat ladattua alla olevista linkeistä:

  1.  Hakemus pdf
  2.  Hakemus Excel

Sopimus ja maksut

Liittyjän kiinteistölle rakennettavien automaattisten sammutusvesilaitteiden liittämisestä laitoksen

vesijohtoverkostoon sekä sammutusveden hankinnasta tehdään vesihuoltolaitoksen yleisten

toimitusehtojen mukaisesti erillinen sopimus.

Laitos perii sammutusvesilaitteiden liitosjohdon rakentamisesta ja mahdollisista runkovesijohdon

muutostöistä (sprinklerilaitteiston rakentamisesta aiheutuvat) aiheutuneet todelliset kustannukset.

Varautumisesta kiinteistökohtaiseen sammutusveden toimittamiseen laitos perii vuotuista

sprinklerimaksua. Maksu määräytyy sammutuslaitteiston luokan ja kulloinkin voimassa olevan

vesihinnaston mukaan.

Lisätietoja:

  1. Spinkler toimitusehdot pdf muodossa
  2. Hinnastotiedote 1.2.2017 pdf muodossa