Lökörentie

Kymen Vesi Oy ja Pyhtään kunta käynnistävät Lökörentien kunnallistekniikan rakentamisen syyskuussa 2017. Alueelle rakennetaan paineviemäri ja vesijohto uusitaan.

Hankealue on esitetty alla olevassa kartassa keltaisella:

Asukkaisiin ollaan yhteydessä kirjeitse, kun suunnitelmat ovat valmiit. Suunnitelmat ovat valmisteilla ja ne lisätään tälle sivulle kesäkuun 2017 aikana.

Olemassaolevat liittymät säilytetään. Uudet liittymät ovat mahdollisia kun rakennustyöt ovat valmiit, arviolta loka-marraskuussa 2017.

Lisätietoja:

Suunnittelupäällikkö Noora Liljanto (etunimi.sukunimi@kymenvesi.fi, puh. 040 761 8739)