Saneerausinfoa

Kymen Vesi saneeraa verkostoaan

Huonokuntoisen ja ikääntyneen verkoston uusimista kutsutaan saneeraukseksi. Suurin osa saneerauskohteistamme on kaupunkien kanssa toteutettavia yhteishankkeita, joissa vesihuolto saneerataan kadun saneeraamisen yhteydessä.

Saneerauksen yhteydessä uusitaan kaikki tonttivesijohdot ja jätevesiviemärit metrin verran tontin puolelle ja samalla rakennetaan hulevesiviemäri.

Yleinen ohje saneerausalueen asukkaalle tästä linkistä.

Tarkempi ohje saneerausalueen asukkaalle tästä linkistä.

Saneeraukset 2018 - 2021

Saneeraukset 2017