Veden laatu

Talousveden laatu

Yksi tärkeimmistä vesilaitoksen tehtävistä on hyvän ja terveellisen juomaveden tuottaminen asiakkailleen.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksella 1352/2015 (muutos 683/2017) määrätään talousveden laadusta ja valvonnasta Suomessa. Asetus perustuu Euroopan Unionin neuvoston antamaan direktiiviin (98/83/EY) ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta.

STM: n asetuksessa sitovia laatuvaatimuksia annetaan vain terveydellisin perustein. Laatutavoitteita annetaan muutamalle veden käyttökelpoisuutta kuvaavalle muuttujalle kuten raudalle ja mangaanille. Laatuvaatimusten raja-arvot perustuvat pääosin Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksiin. Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueella veden laatu täyttää terveydelliset laatuvaatimukset. Verkostovesi on ympäri vuoden kylmää, 7–11°C.

Vesi on parhaimmillaan silloin, kun vaihtuvuus kiinteistön putkissa on suurinta. Varsinkin aamuisin vettä on hyvä juoksuttaa jonkin aikaa. Kesällä juomavettä voi jäähdyttää jääkaapissa, jolloin se on miellyttävämpää nauttia.

Joskus vesijohdosta voi tulla saostumia, esimerkiksi ruskeaa rautasakkaa, joko korjaustöiden yhteydessä tai paineenvaihteluista johtuen. Yleensä haitta poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes se kirkastuu. Vesijohtoverkostoon voi joutua myös ilmaa, mikä näkyy harmaana vetenä. Mikäli harmaus poistuu vettä seisottamalla, on kysymys ilmasta.

Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueella vesijohtovesi on pehmeää (noin 3 °dH). Kovuus ilmoitetaan joko saksalaisina asteina (°dH) tai millimooleina (mmol/l). Vesi on pehmeää, jos kovuus on alle 4.9 °dH tai alle 0.88 mmol/l. Yleensä ei ole tarpeen suorittaa veden pehmentämistä esim. astianpesukoneissa. Useimmissa koneissa pehmentämisen rajana käytetään kovuutta 6 °dH. Joidenkin koneiden käyttöohjeissa raja on alempi ja tällöin on syytä noudattaa laitevalmistajan ohjeita.

 

Talousveden laatu 2018 (pdf)