EPIC

07.03.2017

Lääkejäämiä sisältävän jäteveden puhdistuksen tehostaminen päästölähteillä ja lääkejätteen tehokkaampi käsittely (EPIC)

Kymen Vesi Oy on mukana yhteishankkeessa, jossa pyritään selvittämään erilaisista lähteistä jäteveteen päätyviä lääkejäämiä sekä testataan kustannustehokkaita puhdistustekniikoita suoraan niiden alkuperäisillä päästölähteillä. Tämän lisäksi hankkeessa laaditaan suosituksia ohjauskeinoista lääkeaineiden kestävään hallintaan yhdessä aihealueen keskeisten sidosryhmien kanssa.

Lääkeaineita päätyy ympäristöön mm. puhdistettujen jätevesien sekä puhdistamolietteiden kautta., koska lääkeaineiden puhdistaminen jätevedestä on sekä haasteellista että kallista. Lääkeaineiden jäämiä päätyy ympäristöön pääosin niiden käytöstä sekä ja tuotantolaitosten päästöistä. Lääkejäämien monimutkaista ympäristökäyttäytymistä ja - vaikutuksia ei vielä tunneta, mutta joillakin yhdisteryhmillä on osoitettu olevan haitallisia vaikutuksia ekosysteemeihin, kuten esimerkiksi antibioottien aiheuttama mikrobiresistenssin syntyminen tai eliöissä havaittavat hormonaaliset ja käyttäytymishäiriöt.

Teknisesti on kustannustehokkaampaa puhdistaa lääkejäämiä niiden alkuperäisellä päästölähteellä kuin kunnallisella puhdistamolla jätevedestä.

Lue lisää hankkeesta http://www.syke.fi/hankkeet/epic

 

Julkaistu: 07.03.2017 15:57