HULEVEDET KIINNOSTAVAT

22.02.2018

Hulevedet kiinnostavat

Kymen Vesi järjesti 7.2 hulevesiasioista tiedotusillan
Reuna-kustantamon uusissa tiloissa Myllykoskella. Asiasta alustamassa ja kysymyksiin vastaamassa olivat Kymen Veden toimitusjohtaja Jani Väkevä
ja suunnittelupäällikkö Noora Liljanto, joka käytännössä vastaa hulevesiasioista.

 

Hulevesi tarkoittaa sade-ja sulamisvesiä. Koska luonnonvesiä ei tarvitse puhdistaa, ei ole mitään järkeä johtaa näitä vesiä viemäriverkostoon. Nykyisen lainsäädännön (2014) mukaan hulevedet pitää johtaa erilliseen hulevesiviemäriin niillä alueilla, joissa tämä viemäröinti on rakennettu ja muilla alueilla sitä mukaa kuin verkostoa uudistetaan ja hulevesiviemäröintiä rakennetaan lisää.  Lähtökohtaisesti kiinteistöjen tulee liityä hulevesiviemäriin, ellei erityistä perustetta vapautuksen saamiseen ole. Vapautusta hakevan tulee pystyä osoittamaan, ettei tontilta kulkeudu hulevesiä verkostoon tai naapurin tontille, vaan ne joko imeytetään omalla tontilla tai johdetaan vesistöön.

Viime keväänä lähetettiin asiasta kirjeet niihin talouksiin, jotka ovat hulevesiviemäröinnin piirissä ja ohjattiin hulevesiviemäriin liittymisessä. Uudelleen asia tuli esille syksyllä, kun jätevesimaksujen muutoksesta tiedotettiin kaikkia talouksia. Laki edellyttää, että jätevesimaksussa erotetaan jätevesimaksu ja hulevesimaksu. Tämä erottelu tuli voimaan tämän vuoden alusta.  

Edellisvuoteen verrattuna hulevesiviemäröidyillä alueilla jätevesimaksu nousee 16,50€ vuodessa ja alueilla,
joilla viemäröintiä ei ole rakennettu maksu laskee 40€ vuodessa, joten suurista summista ei vuositasolla ole kysymys. Muutoin hinnat pysyivät entisellään.

Tärkein syy hulevesiviemäröintiin ovat ympäristöseikat. Syksyn sateiden ja kevään sulamisvesien aikaan viemäriverkosto ylikuormittuu ja syntyy ylivuotovesiä, kun viemäriverkoston kapasiteetti ei riitä. Toisaalta taas puhtaat luonnonvedet menevät puhdistamoille suotta puhdistettaviksi, mikä aiheuttaa turhia kustannuksia.

Vastuu hulevesistä on kunnalla, mutta esimerkiksi Kouvola, Kotka ja Pyhtää ovat siirtäneet sen paikallisille vesilaitoksille. Jos haluaa hakea vapautusta hulevesiviemäröintiin liittymisestä, sitä haetaan kunnan ympäristöviranomaiselta ei vesilaitokselta. Vesilaitoksella on erillinen hulevesinumero (040 6695096) ja sähköpostiosoite hulevesi@kymenvesi.fi, joista voi kysyä lisätietoa. Tarvittaessa tullaan myös paikan päälle ohjaamaan viemäröintiin liittyvissä asioissa.

Tarkoituksena on kannustaa talouksia liittymään hulevesiviemäriin. Liittymismaksua ei ole, jos talous on jo liittynyt jätevesiviemäriin. Kymen Vedellä on ollut viime vuoden loppuun  kadun avauksesta tarjouskampanja uusille liittyjille, mutta kuulemma edelleen tarjousta kannattaa kysellä.

Kirjoittaja Marja Timonen-Pilli

 

Julkaistu: 22.02.2018 12:53