Rinnakkaisvesijohto Utti - Keltakangas on otettu käyttöön 5.9.2018

06.09.2018

Rinnakkaisvesijohto Utti - Keltakangas on otettu käyttöön  5.9.2018

Utti-Keltakangas rinnakkaisvesijohdon rakennustyöt käynnistyivät lokakuussa 2017. Rakennustyöt on saatu valmiiksi elokuun lopulla, jonka jälkeen aloitettiin tuotannollisen käyttöönoton valmistelut. Kaikki vesinäytteet uudesta rinnakkaisjohdosta ovat olleet puhtaita ja vesijohto on otettu tuotannolliseen käyttöön 5.9.

Rinnakkaisvesijohto lähtee Utin tekopohjavesilaitokselta ja liittyy Keltakankaalla rakennettuun verkostoon. Rakennetun vesijohdon kokonaispituus on 25,6 km. Kymenlaakson Vesi Oy:n rakentama rinnakkaisjohto lisää veden toimituksen varmuutta eteläisessä Kymenlaaksossa, sillä esimerkiksi häiriötilanteiden ja huoltotoimenpiteiden aikana kahden toisiaan täydentävän runkovesijohdon käytöllä vesi voidaan johtaa toista linjaa pitkin osakaskuntiin. Hankkeen kokonaiskustannus oli 10 M€, josta rakennusurakan osuus oli 4 M€. Oman henkilöstön suuri panostus oman työn ohella on vaikuttanut merkittävästi hankkeen onnistuneeseen toteutukseen, tästä kiitokset kaikille hankkeeseen osallistuneille.

 

 

Julkaistu: 06.09.2018 08:04