Yritys

Yritys

Kymen Vesi Oy on Kymenlaakson alueella toimiva alueellinen vesihuoltoyhtiö. Asiakkaille tuotetaan hyvälaatuista talousvettä luotettavasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Jätevedet käsitellään ympäristöarvoja kunnioittaen ja teknistaloudellisesti järkevällä tavalla.

Visio 2020

Koko Kymenlaaksossa yksi vesilaitos, joka toimii vesihuollon edistäjänä ja toimialansa johtavana asiantuntijana ja kehittäjänä.

Missio

 • toiminta tapahtuu ympäristöarvoja kunnioittaen
 • turvallinen ja luotettava vesihuolto
 • ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta
 • aktiivinen mukanaolo vesihuollon tutkimustoiminnassa
 • talousveden koko elinkaari veden valmistamisesta jäteveden puhdistukseen

Arvot

Yhteistyökykyinen
Luotettavana yhteistyökumppanina haluamme rakentaa yhteistyötä alueen vesilaitosten kesken asiakkaidemme palvelutason parantamiseksi

Henkilöstöstään huolehtiva
Huolehdimme henkilöstön osaamisesta kouluttamalla heitä ja sitoutamme heidät työhyvinvointia edistävillä toimenpiteillä työyhteisöön.

Tasapuolinen
Koko toiminta-alueen asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu hinnoittelun ja palvelun laadun osalta

Ympäristöä kunnioittava

Strategia

 • Pidetään taksat vastaavankokoisten vertailulaitosten keskitasolla.
 • Parannetaan asiakastyytyväisyyttä.
 • Pidetään talous tasapainossa pitkäntähtäyksen taloussuunnittelulla.
 • Varataan riittävästi resursseja saneerausrakentamiseen.
 • Kehitetään verkostotiedon hallintaa.
 • Hallitaan riskit vedenjakeluhäiriöissä.
 • Ylläpidetään hyvää vedenlaatua koko toiminta-alueella.
 • Käsitellään jätevedet lupaehtojen mukaisesti.
 • Pienennetään laskuttamattoman veden määrää.
 • Edistetään koko (Kymenlaakson) alueen vesihuoltoa yhteistyössä kuntien kanssa.
 • Lisätään kuluttajien vesitietoutta asiakaslehden ja laskuissa olevien tietoiskujen avulla.