Organisaatio ja hallitus

Hallitus

Kymen Vesi Oy:n hallituksen jäseniä vuonna 2018 ovat:

Kim Soares (pj.)
Ea Mannerkorpi
Marja Timonen-Pilli (vpj.)
Mirja Lonka
Janne Kaulio

Varajäsenet:

Merja Ylivarvi
Kimmo Nironen
Imre Rask
Johanna Pyötsiä
Leena Inkilä
Ari Lonka