Sponsorointi

Hyväntekeväisyys- ja sponsorointiperiaatteet

 

Puhdas vesi on elämän elinehto ja hyvinvoinnin perusta.
Sponsorointiperiaatteemme nojaavat tähän; haluamme edistää toiminta-alueemme kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tuemme vuosittain toiminta-alueellamme tärkeiksi katsomiamme hyväntekeväisyys- ja sponsorointikohteita, pääpaino on lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksissa.
Sponsorointikohteen valinnassa perusteena on vastikkeellisuus eli esimerkiksi sponsoroinnista saatava näkyvyys.

Avustushakemukset tulee jättää meille maaliskuun 2018 loppuun mennessä. Tukipäätökset tehdään huhtikuussa. Vapaamuotoiset hakemukset voi lähettää meille osoitteeseen info@kymenvesi.fi
Esittele hakemuksessa lyhyesti toimintaanne ja mihin tarkoitukseen haette avustusta.
Lisäksi haluamme tietää, miksi haluaisitte Kymen Vesi Oy:n yhteistyökumppaniksi.
Etusijalla ovat uudet yhteistyökumppanit, joille ei ole aiemmin myönnetty tukea.

Alkuvuoden aikana tulleet hakemukset huomioidaan apurahahakemuksia käsiteltäessä.
Apurahan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Lisäksi apurahan saajat julkistetaan nettisivuillamme huhtikuun lopussa.