Lökörentien vesihuolto


Hankealue on esitetty alla olevassa kartassa keltaisella

Kymen Vesi Oy ja Pyhtään kunta käynnistävät Lökörentien kunnallistekniikan rakentamisen 2019. Alueelle rakennetaan paineviemäri ja vesijohto uusitaan.

Työt aloitetaan Pyhtään Saaristomarkkinoiden jälkeen 18.8.2019.


Saimme kadun asukkailta kirjallisen esityksen viettoviemäröintiratkaisusta. Viettoviemäriratkaisu on mahdollinen, mutta kalliimpi toteuttaa
Alla suunnitelmaluonnokset:
suunnitelmaluonnos: viettoviemäri (pdf)
suunnitelmaluonnos: paineviemäri (pdf)

Alueen vesihuollon suunnitelmat ovat valmiit ja urakoitsijan valinta aloitettu.
Suunnitelman näet tästä.

Lisätietoja:
Suunnittelupäällikkö Noora Liljanto (noora.liljanto@kymenvesi.fi, puh. 040 761 8739)