Tietosuoja


EU:n tietosuoja-asetuksen muuttumiseen 25.5.2018 valmistautuminen aloitettiin jo vuoden 2017 keväällä. Kartoitimme nykytilanteen listaamalla käytössä olevat järjestelmät ja muut arkistot. Samalla tarkistimme niiden järjestelmien käyttöoikeudet, jotka sisältävät asiakkaiden tietoja. Jatkamme aktiivisesti henkilökunnan kouluttamista tietosuojaan liittyen.

Mikäli haluat lisätietoja asiakastietojesi käsittelystä olethan yhteydessä sähköpostitse info@kymenvesi.fi tai laskutus@kymenvesi.fi.