Yritys

Kymen Veden toimistorakennuksen pihalla työntekijöitä ja autoja. Toimistorakennus näkyy taustalla.

Toiminta-ajatus

Kymen Vesi Oy tuottaa vesihuoltopalveluja
laadukkaasti, turvallisesti ja taloudellisesti

Visiomme

Visiomme on olla vastuullinen vesihuollon edelläkävijä.

 • Asiakaspalvelu- ja liiketoimintaprosessimme ovat nykyaikaisia
 • Toimintamme on kustannustehokasta
 • Rakennamme hyvää yhteistyötä ja vuorovaikutusta
 • Viestimme toiminnastamme oikea-aikaisesti ja aktiivisesti
 • Teemme vastuullisia valintoja

Arvomme

Arvomme – palveleva, uudistumiskykyinen ja vastuullinen – luovat perustan yrityskulttuurillemme. Ne ohjaavat päätöksentekoa ja toimintaamme.

 1. Palveleva
  Kehitämme toimintaamme jatkuvasti palvellaksemme paremmin. Arvostamme asiakkaiden ja muiden sidosryhmien palautetta ja hyvää vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.
 2. Uudistumiskykyinen
  Uudistamme toimintaamme liiketoiminnan kehittämisen lähtökohdista ja asiakkaiden palvelutarpeista.  Nykyaikaiset työskentelytavat ja jatkuva toiminnan arviointi mahdollistavat vesihuoltopalveluiden kustannustehokkaan tuottamisen.
 3. Vastuullinen
  Huolehdimme yhdessä henkilöstömme hyvinvoinnista ja teemme konkreettisia toimenpiteitä ympäristön hyväksi. Kehitystyötämme ohjaavat taloudellisuus ja kestävät ratkaisut.

  Omaisuudenhallintapolitiikka

  Vastuullisuus

  • Vastuullisuus on yksi toimintamme arvoista ja ohjaa omaisuuteen liittyvää päätöksentekoa
  • Vastaamme toiminnalle asetetuttuihin viranomaisten vaatimuksiin ja määräyksiin mahdollisimman kustannustehokkaasti
  • Tunnistamme toimintamme riskit ja varaudumme niihin
  • Kehitämme toimintaamme jatkuvasti kohti tehokkaampia ja vastuullisempia toimintatapoja
  • Tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä vuosittaisten tavoitteiden avulla
  • Asetamme omaisuudenhallinnalle tavoitteita osana johtamisjärjestelmää ja seuraamme toteutumista säännöllisesti

  Hankinta ja kumppanuudet

  • Kilpailutamme hankinnat ja solmimme sopimuksia vastuullisesti, pyrkien korkeaan laatuun ja kustannustehokkuuteen
  • Edellytämme vastuullista toimintaa myös sopimuskumppaneiltamme

  Tekniset järjestelmät ja sovellukset

  • Yhdistämme sekä analysoimme tietojärjestelmistä saatavaa tietoa tehokkaan päätöksenteon tueksi
  • Kehitämme digitaalisia, helppokäyttöisiä viestintä- ja tiedonvaihtokanavia
  • Siirrymme veden mittauksessa etäluettaviin vesimittareihin ja kohti kulutukseen perustuvaa laskutusta

  Turvallisuus, laatu ja osaaminen

  • Kehitämme ammattitaitoa kouluttautumalla jatkuvasti
  • Huolehdimme korkeasta tietoturvan tasosta yhteistyössä kumppaniemme kanssa
  • Harjoittelemme säännöllisesti häiriötilanteissa toimimista
  • Huolehdimme, että henkilöstömme tuntee strategiasta johdetut tavoitteensa ja vastuunsa
  • Varmistamme hyvän vedenlaadun korkeatasoisilla ja turvallisilla työprosesseilla sekä mittalaitteiden ja laboratoriotutkimusten avulla tehtävällä laadunseurannalla
  • Varaudumme häiriötilanteisiin oman henkilöstömme ja yhteistyökumppaneiden 24/7 päivystyksellä
  • Huolehdimme työturvallisuudesta työturvallisuuslain ja sisäisten ohjeiden mukaisesti
  • Edistämme tehokkuutta vertaamalla toiminnan tunnuslukuja muihin alan toimijoihin

  Laitosten ja verkoston kehittäminen, kunnossapito ja käyttö

  • Huomioimme toiminnassamme asiakkaidemme, sidosryhmiemme ja yhteiskunnan tarpeet sekä viranomaisten asettamat vaatimukset. Tämä luo pohjan laitos- ja verkosto-omaisuuden hallinnalle. Pidämme ajan tasalla kehittämissuunnitelmaa, jossa määritämme omaisuuden investointi- ja kunnonhallintatoimenpiteet toimintavarmuuden parantamiseksi.
  • Kohdennamme investointeja analysoimalla tietojärjestelmistä saatavaa tietoa omaisuuden kunnosta
  • Minimoimme häiriötilanteet suunnitelmallisella huoltotyöllä

  Kymenlaakson Vesi Oy

  Kymen Vesi Oy ja tukkuvesiyhtiö Kymenlaakson Vesi Oy toimivat tiiviisti yhteistyössä. Kymenlaakson Vedellä ei ole omaa henkilöstöä ja Kymen Vesi myy henkilöstöpalveluja Kymenlaakson Vedelle noin 7 henkilötyövuoden verran vuosittain. Kymen Vesi ostaa noin 75 % tuotetusta vedestä. Molempien yritysten toimitilat sijaitsevat Kotkassa Malmingilla osoitteessa Malminginkatu 16.

  Lue lisää Kymenlaakson Vesi Oy:n toiminnasta tästä linkistä.