Yritys


Toiminta-ajatus

Kymen Vesi Oy tuottaa vesihuoltopalveluja laadukkaasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Kiinnitämme huomiota veden ja toiminnan laatuun, huolehdimme turvallisuudesta niin vesihuoltopalvelussa kuin työtehtävissäkin sekä toimimme tehokkaasti, jotta voimme taata vedelle kohtuullisen hinnan.

Visiomme

Kymen Vesi Oy toimii vesihuollon edistäjänä, asiantuntijana ja kehittäjänä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

 • Ylläpidämme kehittyvää ja modernia työkulttuuria sekä kokeilukulttuuria.
 • Korostamme innovatiivista asennetta työprosesseissa.
 • Olemme aktiivisesti mukana valtakunnallisissa kehitysprojekteissa.
 • Asetamme yksikkökohtaiset tavoitteet vision jalkauttamiseksi.

Arvomme

Arvomme, palveleva, uudistumiskykyinen ja vastuullinen, luovat perustan yrityskulttuurillemme. Ne ohjaavat päätöksentekoa ja toimintaamme.

 • Palveleva
  Haluamme palvella asiakkaitamme aina mahdollisimman hyvin. Arvostamme asiakkaiden ja muiden sidosryhmien palautetta ja hyvää vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Kehitämme toimintaamme palvellaksemme paremmin.
 • Uudistumiskykyinen
  Kehitämme toimintaamme ja tarkastelemme prosessejamme jatkuvasti, jotta käytössämme ovat nykyaikaiset menetelmät ja palvelut. Nykyaikaiset työskentelytavat ja jatkuva toiminnan arviointi mahdollistavat vesihuoltopalveluiden kustannustehokkaan tuottamisen.
 • Vastuullinen
  Kannamme vastuun omasta toiminnastamme ja vaikutuksista ympäristöömme. Kehitystyötä ohjaavat taloudellisuus ja kestävät ratkaisut. Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on menestyksemme kulmakivi. Kannustamme kouluttautumiseen ja tuemme työstä palautumista.

Kymenlaakson Vesi Oy

Kymen Vesi Oy ja tukkuvesiyhtiö Kymenlaakson Vesi Oy toimivat tiiviisti yhteistyössä. Kymenlaakson Vedellä ei ole omaa henkilöstöä ja Kymen Vesi myy henkilöstöpalveluja Kymenlaakson Vedelle noin 7 henkilötyövuoden verran vuosittain. Kymen Vesi ostaa noin 75 % tuotetusta vedestä. Molempien yritysten toimitilat sijaitsevat Kotkassa Malmingilla osoitteessa Malminginkatu 16.

Lue lisää Kymenlaakson Vesi Oy:n toiminnasta tästä linkistä.