Yritys

Kymen Veden toimistorakennuksen pihalla työntekijöitä ja autoja. Toimistorakennus näkyy taustalla.

Toiminta-ajatus

Kymen Vesi Oy tuottaa vesihuoltopalveluja laadukkaasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Kiinnitämme huomiota veden ja toiminnan laatuun, huolehdimme turvallisuudesta niin vesihuoltopalvelussa kuin työtehtävissäkin sekä toimimme tehokkaasti, jotta voimme taata vedelle kohtuullisen hinnan.

Visiomme

Kymen Vesi Oy toimii vesihuollon edistäjänä, asiantuntijana ja kehittäjänä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

 • Ylläpidämme kehittyvää ja modernia työkulttuuria sekä kokeilukulttuuria.
 • Korostamme innovatiivista asennetta työprosesseissa.
 • Olemme aktiivisesti mukana valtakunnallisissa kehitysprojekteissa.
 • Asetamme yksikkökohtaiset tavoitteet vision jalkauttamiseksi.

Arvomme

Arvomme – palveleva, uudistumiskykyinen ja vastuullinen – luovat perustan yrityskulttuurillemme. Ne ohjaavat päätöksentekoa ja toimintaamme.

 • Palveleva
  Haluamme palvella asiakkaitamme aina mahdollisimman hyvin. Arvostamme asiakkaiden ja muiden sidosryhmien palautetta ja hyvää vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Kehitämme toimintaamme palvellaksemme paremmin.
 • Uudistumiskykyinen
  Kehitämme toimintaamme ja tarkastelemme prosessejamme jatkuvasti, jotta käytössämme ovat nykyaikaiset menetelmät ja palvelut. Nykyaikaiset työskentelytavat ja jatkuva toiminnan arviointi mahdollistavat vesihuoltopalveluiden kustannustehokkaan tuottamisen.
 • Vastuullinen
  Kannamme vastuun omasta toiminnastamme ja vaikutuksista ympäristöömme. Kehitystyötä ohjaavat taloudellisuus ja kestävät ratkaisut. Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on menestyksemme kulmakivi. Kannustamme kouluttautumiseen ja tuemme työstä palautumista.

Omaisuudenhallintapolitiikka

Vastuullisuus

 • Vastuullisuus on yksi toimintamme arvoista ja ohjaa omaisuuteen liittyvää päätöksentekoa
 • Vastaamme toiminnalle asetetuttuihin viranomaisten vaatimuksiin ja määräyksiin mahdollisimman kustannustehokkaasti
 • Tunnistamme toimintamme riskit ja varaudumme niihin
 • Kehitämme toimintaamme jatkuvasti kohti tehokkaampia ja vastuullisempia toimintatapoja
 • Tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä vuosittaisten tavoitteiden avulla
 • Asetamme omaisuudenhallinnalle tavoitteita osana johtamisjärjestelmää ja seuraamme toteutumista säännöllisesti

Hankinta ja kumppanuudet

 • Kilpailutamme hankinnat ja solmimme sopimuksia vastuullisesti, pyrkien korkeaan laatuun ja kustannustehokkuuteen
 • Edellytämme vastuullista toimintaa myös sopimuskumppaneiltamme

Tekniset järjestelmät ja sovellukset

 • Yhdistämme sekä analysoimme tietojärjestelmistä saatavaa tietoa tehokkaan päätöksenteon tueksi
 • Kehitämme digitaalisia, helppokäyttöisiä viestintä- ja tiedonvaihtokanavia
 • Siirrymme veden mittauksessa etäluettaviin vesimittareihin ja kohti kulutukseen perustuvaa laskutusta

Turvallisuus, laatu ja osaaminen

 • Kehitämme ammattitaitoa kouluttautumalla jatkuvasti
 • Huolehdimme korkeasta tietoturvan tasosta yhteistyössä kumppaniemme kanssa
 • Harjoittelemme säännöllisesti häiriötilanteissa toimimista
 • Huolehdimme, että henkilöstömme tuntee strategiasta johdetut tavoitteensa ja vastuunsa
 • Varmistamme hyvän vedenlaadun korkeatasoisilla ja turvallisilla työprosesseilla sekä mittalaitteiden ja laboratoriotutkimusten avulla tehtävällä laadunseurannalla
 • Varaudumme häiriötilanteisiin oman henkilöstömme ja yhteistyökumppaneiden 24/7 päivystyksellä
 • Huolehdimme työturvallisuudesta työturvallisuuslain ja sisäisten ohjeiden mukaisesti
 • Edistämme tehokkuutta vertaamalla toiminnan tunnuslukuja muihin alan toimijoihin

Laitosten ja verkoston kehittäminen, kunnossapito ja käyttö

 • Huomioimme toiminnassamme asiakkaidemme, sidosryhmiemme ja yhteiskunnan tarpeet sekä viranomaisten asettamat vaatimukset. Tämä luo pohjan laitos- ja verkosto-omaisuuden hallinnalle. Pidämme ajan tasalla kehittämissuunnitelmaa, jossa määritämme omaisuuden investointi- ja kunnonhallintatoimenpiteet toimintavarmuuden parantamiseksi.
 • Kohdennamme investointeja analysoimalla tietojärjestelmistä saatavaa tietoa omaisuuden kunnosta
 • Minimoimme häiriötilanteet suunnitelmallisella huoltotyöllä

Kymenlaakson Vesi Oy

Kymen Vesi Oy ja tukkuvesiyhtiö Kymenlaakson Vesi Oy toimivat tiiviisti yhteistyössä. Kymenlaakson Vedellä ei ole omaa henkilöstöä ja Kymen Vesi myy henkilöstöpalveluja Kymenlaakson Vedelle noin 7 henkilötyövuoden verran vuosittain. Kymen Vesi ostaa noin 75 % tuotetusta vedestä. Molempien yritysten toimitilat sijaitsevat Kotkassa Malmingilla osoitteessa Malminginkatu 16.

Lue lisää Kymenlaakson Vesi Oy:n toiminnasta tästä linkistä.