Toiminta runkovesijohdon läheisyydessä


Runkovesijohdon läheisyydessä työskentelyyn tarvitaan aina lupa. Jos suunnittelet työskentelyä vesiputken läheisyydessä, ota meihin yhteyttä kolme työpäivää aikaisemmin. Valvojamme tulee veloituksetta paikalle.

Ota yhteyttä ajoissa

Kustannustehokkainta on ottaa meihin yhteyttä jo hankkeen tai rakentamisen suunnitteluvaiheessa. Tällöin esimerkiksi työskentelymenetelmät ja materiaalit valikoituvat vaivattomammin.

Työskentelylupa annetaan suullisesti tai pyydettäessä kirjallisesti. Hakijan kanssa yhdessä määritellään ja sovitaan ne asiat, joilla varmistetaan vesiputken turvallisuus. Lisäksi tieto työstä kirjataan järjestelmäämme.
Jos suunnittelet toimia, jotka muuttavat vesiputkiston rakentamisen aikaisia olosuhteita tai saattavat aiheuttaa vesiputkelle tärinää, kysy neuvoa.

Valvonnan yhteyshenkilöt:
Käyttömestari Jukka Pesu p. 040 759 8286
Sähkö- ja automaatiomestari Timo Leppänen p. 0400 753 441
Päivystys p. 040 716 4154

Me neuvomme, kun suunnittelet:

  • vesiputken ylittämistä raskaalla ajoneuvolla (puun kuljetukset) huonosti kantavassa maastossa
  • esim. kaadettujen puiden varastointia putkilinjalle tai läjityksiä 10 m lähemmäksi vesiputkesta
  • maarakennustöitä 5 metriä lähempänä vesiputkea
  • räjäytys- tai louhintatöitä 30 metriä tai laajamittaista louhintaa 100-500 metriä lähemmäksi vesiputkea
  • rakennuksia 10 metriä lähemmäksi vesiputkea tai 100 metriä lähemmäksi anodikenttää
  • väylien rakentamista 10 metriä lähemmäksi vesiputkea
  • sähköä johtavia rakenteita (vesijohto, suurjännitejohto, maadoituskaapeli, kaukolämpöjohto tms.) maakosketukseen 10 metriä lähemmäksi vesiputkea.
  • pohjaveden pinnan korkeuden muuttamista (myös suon kuivattamista tai kuivatuksen ennallistamista)
  • kaavamuutosta vesiputken vaikutusalueelle

Huomioithan, että vesiputken näytöt ja ylitykset raskaalla kalustolla sekä kaivuutyöt vesilinjalla 5 metriä lähempänä vesiputkea on kielletty ilman Kymenlaakson Veden lupaa ja valvontaa. Veloituksetta paikalle saapuva valvoja osoittaa vesiputken tarkan sijainnin. Ojien perkaus ja maanpinnan viimeistelyt tehdään valvojan ohjeen mukaisesti.