Veden etäluenta


Kymen Vesi Oy kehittää veden etäluentaa yhdessä yhdeksän muun vesilaitoksen kanssa. Hanke alkoi syksyllä 2020 ja sen tavoitteena on saada niin kustannushyötyjä kuin suurempia vaikuttamismahdollisuuksia etäluennan kehittämiseen. Yhteishankkeen vetäjänä toimii Alva-yhtiöt Oy.

Veden etäluenta helpottaa niin vesilaitosten kuin asiakkaidenkin arkea. Etämittauksen myötä asiakkailta poistuu myös arviolaskutus, kun vesi laskutetaan jatkossa todellisen kulutuksen mukaan. Veden etäluennan mahdollistama tarkempi mittausdata kannustaa myös vedensäästöön, kun omasta kulutuksesta saa ajantasaista tietoa. Vesilaitosten verkostonhallintaan etäluenta tuo uusia työkaluja, kun kulutustietoa voidaan hyödyntää ennakoivassa kunnossapidossa ja viankorjauksissa.

Kymen Veden vesijohtoverkoston alueella on tavoitteena siirtyä kulutuksen mittauksessa etäluennan piiriin vuosien 2022‒2026 aikana.