Veden tuotanto ja laatu


Tuotanto

Alueemme talousveden tuotannosta vastaa Kymenlaakson Vesi Oy.
Katso graafinen esitys, miten talousvesi tehdään.

Veden laatu

Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksella 1352/2015 (muutos 683/2017) määrätään talousveden laadusta ja valvonnasta Suomessa. Asetus perustuu Euroopan Unionin neuvoston antamaan direktiiviin (98/83/EY) ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta. STM:n asetuksessa sitovia laatuvaatimuksia annetaan vain terveydellisin perustein. Laatutavoitteita annetaan muutamalle veden käyttökelpoisuutta kuvaavalle muuttujalle kuten raudalle ja mangaanille. Laatuvaatimusten raja-arvot perustuvat pääosin Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksiin. Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueella veden laatu täyttää terveydelliset laatuvaatimukset. Talousveden laatuvaatimusten ja laatutavoitteiden täyttymisestä edellisen kalenterivuoden aikana löydät lisätietoja vuosikertomuksestamme luvusta Vesilaitos. Vuosikertomukset löydät verkkosivuiltamme kohdasta Julkaisut.

Tuoreimmat tiedot talousveden laadusta löytyvät vesi.fi:n ”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut” -palvelusta. Vesi.fi:ssä esitetyt talousveden laadun tulokset ovat peräisin ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (Vati). Palvelussa voit hakea alueellasi toimivia vesihuolto-organisaatioita kunnan nimen mukaan tai organisaation nimellä. Kun käytät hakusanana kunnan nimeä, löydät myös kyseisen kunnan vesiosuuskuntien tiedot.

”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut” -palveluun pääset alla olevasta linkistä:
https://www.vesi.fi/vesihuoltolaitosten-tunnusluvut/

Veden kovuus

Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueella vesijohtovesi on pehmeää (alle 3 °dH). Kovuus ilmoitetaan joko saksalaisina asteina (°dH) tai millimooleina (mmol/l). Vesi on pehmeää, jos kovuus on alle 4.9 °dH tai alle 0.88 mmol/l. Yleensä ei ole tarpeen suorittaa veden pehmentämistä esim. astianpesukoneissa. Useimmissa koneissa pehmentämisen rajana käytetään kovuutta 6 °dH. Joidenkin koneiden käyttöohjeissa raja on alempi ja tällöin on syytä noudattaa laitevalmistajan ohjeita.

Lisää Kymen Veden toiminta-alueen veden laadusta voit lukea tästä linkistä (pdf 19 kt)