Veden tuotanto ja laatu


Tuotanto

Alueemme talousveden tuotannosta vastaa Kymenlaakson Vesi Oy.
Katso graafinen esitys, miten talousvesi tehdään.

Veden laatu

Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksella 1352/2015 (muutos 683/2017) määrätään talousveden laadusta ja valvonnasta Suomessa. Asetus perustuu Euroopan Unionin neuvoston antamaan direktiiviin (98/83/EY) ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta. STM:n asetuksessa sitovia laatuvaatimuksia annetaan vain terveydellisin perustein. Laatutavoitteita annetaan muutamalle veden käyttökelpoisuutta kuvaavalle muuttujalle kuten raudalle ja mangaanille. Laatuvaatimusten raja-arvot perustuvat pääosin Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksiin. Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueella veden laatu täyttää terveydelliset laatuvaatimukset. Talousveden laatuvaatimusten ja laatutavoitteiden täyttymisestä edellisen kalenterivuoden aikana löydät lisätietoja vuosikertomuksestamme luvusta Vesilaitos. Vuosikertomukset löydät verkkosivuiltamme kohdasta Julkaisut.

Tuoreimmat tiedot talousveden laadusta löytyvät vesi.fi:n ”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut” -palvelusta. Vesi.fi:ssä esitetyt talousveden laadun tulokset ovat peräisin ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (Vati). Palvelussa voit hakea alueellasi toimivia vesihuolto-organisaatioita kunnan nimen mukaan tai organisaation nimellä. Kun käytät hakusanana kunnan nimeä, löydät myös kyseisen kunnan vesiosuuskuntien tiedot.

”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut” -palveluun pääset alla olevasta linkistä:
https://www.vesi.fi/vesihuoltolaitosten-tunnusluvut/

Veden kovuus

Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueella vesijohtovesi on pehmeää (alle 3 °dH). Kovuus ilmoitetaan joko saksalaisina asteina (°dH) tai millimooleina (mmol/l). Vesi on pehmeää, jos kovuus on alle 4.9 °dH tai alle 0.88 mmol/l. Yleensä ei ole tarpeen suorittaa veden pehmentämistä esim. astianpesukoneissa. Useimmissa koneissa pehmentämisen rajana käytetään kovuutta 6 °dH. Joidenkin koneiden käyttöohjeissa raja on alempi ja tällöin on syytä noudattaa laitevalmistajan ohjeita.

Lisää Kymen Veden toiminta-alueen veden laadusta voit lukea tästä linkistä (pdf 198 kt)

Toiminta runkovesijohdon läheisyydessä

Runkovesijohdon läheisyydessä työskentelyyn tarvitaan aina lupa. Jos suunnittelet työskentelyä vesiputken läheisyydessä, ota meihin yhteyttä kolme työpäivää aikaisemmin. Valvojamme tulee veloituksetta paikalle.

Ota yhteyttä ajoissa

Kustannustehokkainta on ottaa meihin yhteyttä jo hankkeen tai rakentamisen suunnitteluvaiheessa. Tällöin esimerkiksi työskentelymenetelmät ja materiaalit valikoituvat vaivattomammin.

Työskentelylupa annetaan suullisesti tai pyydettäessä kirjallisesti. Hakijan kanssa yhdessä määritellään ja sovitaan ne asiat, joilla varmistetaan vesiputken turvallisuus. Lisäksi tieto työstä kirjataan järjestelmäämme.
Jos suunnittelet toimia, jotka muuttavat vesiputkiston rakentamisen aikaisia olosuhteita tai saattavat aiheuttaa vesiputkelle tärinää, kysy neuvoa.

Valvonnan yhteyshenkilöt:
Käyttömestari Jukka Pesu p. 040 759 8286
Sähkö- ja automaatioinsinööri p. 0400 753 441
Päivystys p. 040 716 4154

Me neuvomme, kun suunnittelet:

  • vesiputken ylittämistä raskaalla ajoneuvolla (puun kuljetukset) huonosti kantavassa maastossa
  • esim. kaadettujen puiden varastointia putkilinjalle tai läjityksiä 10 m lähemmäksi vesiputkesta
  • maarakennustöitä 5 metriä lähempänä vesiputkea
  • räjäytys- tai louhintatöitä 30 metriä tai laajamittaista louhintaa 100-500 metriä lähemmäksi vesiputkea
  • rakennuksia 10 metriä lähemmäksi vesiputkea tai 100 metriä lähemmäksi anodikenttää
  • väylien rakentamista 10 metriä lähemmäksi vesiputkea
  • sähköä johtavia rakenteita (vesijohto, suurjännitejohto, maadoituskaapeli, kaukolämpöjohto tms.) maakosketukseen 10 metriä lähemmäksi vesiputkea.
  • pohjaveden pinnan korkeuden muuttamista (myös suon kuivattamista tai kuivatuksen ennallistamista)
  • kaavamuutosta vesiputken vaikutusalueelle

Huomioithan, että vesiputken näytöt ja ylitykset raskaalla kalustolla sekä kaivuutyöt vesilinjalla 5 metriä lähempänä vesiputkea on kielletty ilman Kymenlaakson Veden lupaa ja valvontaa. Veloituksetta paikalle saapuva valvoja osoittaa vesiputken tarkan sijainnin. Ojien perkaus ja maanpinnan viimeistelyt tehdään valvojan ohjeen mukaisesti.