Veden tuotanto ja laatu


Tuotanto

Alueemme talousveden tuotannosta vastaa Kymenlaakson Vesi Oy.
Katso graafinen esitys, miten talousvesi tehdään.

Veden laatu

Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksella 1352/2015 (muutos 683/2017) määrätään talousveden laadusta ja valvonnasta Suomessa. Asetus perustuu Euroopan Unionin neuvoston antamaan direktiiviin (98/83/EY) ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta. STM:n asetuksessa sitovia laatuvaatimuksia annetaan vain terveydellisin perustein. Laatutavoitteita annetaan muutamalle veden käyttökelpoisuutta kuvaavalle muuttujalle kuten raudalle ja mangaanille. Laatuvaatimusten raja-arvot perustuvat pääosin Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksiin. Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueella veden laatu täyttää terveydelliset laatuvaatimukset.

Veden kovuus

Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueella vesijohtovesi on pehmeää (alle 3 °dH). Kovuus ilmoitetaan joko saksalaisina asteina (°dH) tai millimooleina (mmol/l). Vesi on pehmeää, jos kovuus on alle 4.9 °dH tai alle 0.88 mmol/l. Yleensä ei ole tarpeen suorittaa veden pehmentämistä esim. astianpesukoneissa. Useimmissa koneissa pehmentämisen rajana käytetään kovuutta 6 °dH. Joidenkin koneiden käyttöohjeissa raja on alempi ja tällöin on syytä noudattaa laitevalmistajan ohjeita.

Lisää Kymen Veden toiminta-alueen veden laadusta voit lukea tästä linkistä (pdf 192 kb)

Kaunissaari

Kesävesi on avattu Kaunissaareen.

Talousvedessä on havaittu talousvesiasetuksen tavoitearvon (0,20mg/l) ylittävä pitoisuus alumiinia (mitattu pitoisuus 0,31mg/l). Varovaisuusperiaatetta noudattaen raskaana olevien, vauvojen ja pienten lasten ei ole suositeltavaa nauttia säännöllisesti Kaunissaaren verkostovettä kohonneesta alumiinipitoisuudesta johtuen. Myös talousveden pH on tavoitearvoa hieman alhaisempi, mutta tällä ei ole terveysvaikutusta. Muilta mitatuilta osin talousveden laatu täytti sille lainsäädännössä asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

Kaunissaaren asiakkaat voivat hakea talousvettä veloituksetta (omiin astioihin) kantovetenä Sapokan vesipisteestä. Vesipiste sijaitsee veneenlaskupaikan vieressä lähellä jäätelökioskia.

Tulemme postittamaan Kaunissaaren vedenkäyttäjille tiedotekirjeen toukokuun aikana.
Voit lukea tiedotekirjeen tästä linkistä (pdf 109 kb)

Pahoittelemme mahdollisesta vedenkäytön rajoituksesta aiheutuvaa haittaa.

Kaunissaaren vedenlaatutiedote löytyy täältä (pdf 363 kb)