Kymenlaakson Vesi Oy


Veden tuotannosta vastaa Kymenlaakson Vesi Oy, jonka tehtävänä on hankkia hyvälaatuista talousvettä osakkailleen omakustannusperiaatteella. Tukkuvesiyhtiönä toimivalla Kymenlaakson Vesi Oy:llä ei ole suorina asiakkainaan yksittäisiä kuluttajia, vaan se myy valmistamaansa talousvettä osakaskunnilleen, jotka vastaavat talousveden jakelusta toiminta-alueellaan. Kymenlaakson Vesi Oy:n omistajuuden osuudet ovat Kotka 70 %, Hamina 21 % ja Kouvola 9 %.

Vuosi 2018

Osakaskunnille myydyn veden määrä nousi 78 806 m³ vuodesta 2017. Vuonna 2018 vettä myytiin yhteensä 7 305 362 m³.
Veden myyntimäärä nousi alueellisesti eniten Haminassa.

Alueittaiset veden myyntimäärät olivat:
Kotka 4 803 514 m³ (65,8 %)
Hamina 1 818 773 m³ (24,9 %)
Kouvola, ent. Anjalankosken alue 659 070 m³ (9 %)

Rinnakkaisvesijohto Kuivalan tekopohjavesilaitokselta Keltakankaalle valmistui aikataulussa syyskuun 2018 alussa. Rakennetun verkoston kokonaispituus on 25,7 km, josta noin 2,8 km totetutettiin valurautaputkella ja loput n. 22,9 km muoviputkella.

Nyt rakennettu rinnakkaisvesijohto lisää vedenjakeluvarmuutta runkovesijohtojen mahdollisten häiriötilanteiden varalta. Hankkeen kokonaiskustannus oli budjetin mukainen 10 milj. euroa. Tuotannollisen käyttöönoton jälkeen päästiin turvallisesti ilman vedentoimituskatkoksia huoltamaan ja korjaamaan alkuperäistä päärunkovesijohtoa eli niin sanottua Utti-putkea. Kouvolan Vesi Oy:n kanssa toteutettiin yhteishankkeena Kuivalan ja Haukkajärven vedenhankintalaitosten välille noin 2 km pituinen yhdysvesijohto, joka palvelee poikkeustilanteessa molempia laitoksia.

Sähkönhankinta kilpailutettiin vuoden 2017 aikana ja yhtiö siirtyi 100 % uusiutuvien energialähteiden käyttöön sähkön hankinnan osalta.

Vuoden 2018 aikana tehtiin lainsäädännönkin vaatima riskiarviointi, jossa arvioitiin koko talousveden vedentuotantoketjuun
(aina raakavesilähteestä kuluttajan käyttöön asti) liittyvät terveydelliset vaarat. Arvioiduista vaaroista aiheutuville riskeille luotiin hallintakeinot. Riskiarviointi tehtiin työpajoissa yhteistyössä Kymen Vesi Oy:n kanssa. Riskiarvioinnissa hyödynnettiin verkkopohjaista Water Safety Plan -työkalua (WSP), joka on laissa vaaditun standardin mukainen riskinhallintamenetelmä.

Hallitus
Matti Koski (pj.)
Allan Jaakkola
Merja Ylivarvi
Matti Filppu (vpj.)
Paavo Mäkelä

Varajäsenet
Kari Rämä
Risto Häkkinen
Sorella Silvala
Petteri Kotonen
Pekka Reponen

Kymenlaakson Vesi Oy:n yhteystiedot

Toimitusjohtaja Jani Väkevä, p. 0400 242 162
Tuotantopäällikkö Emmi-Maria Ukko, p. 040 751 9482

Käyttömestari Jukka Pesu, p. 040 759 8286
Automaatioteknikko Timo Leppänen, p. 0400 753 441

Laskutustiedot

Paperilaskut
Kymenlaakson Vesi Oy
003706332321
PL 8401
02066 Docuscan

Verkkolaskut:
Verkkolakuosoite: 003706332321
Välittäjä: Ropo Capital Oy
Välittäjätunnus: 003714377140