Varautuminen sähkökatkoihin

Energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne jatkuu aiheuttaen epävarmuuksia sähkön saatavuuteen.
Epävarmuuksien seurauksena myös kotitalouksissa on syytä varautua mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin.

Ajantasaista tietoa sähköpulasta löytyy Fingridin verkkosivuilta.
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/tietoa-sahkopulasta/

Olemme varautuneet häiriötilanteisiin, mutta varautumisesta huolimatta sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kotitalouksissa onkin hyvä olla varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen.

Lyhyt sähkökatko

Jos sähköt ovat kiinteistöstäsi poikki, vältä veden käyttöä.

 • Vältä suihkussa käyntiä, kylpyä sekä astian- ja pyykinpesua.
 • Älä laske vettä viemäriin. Käytä esimerkiksi ämpäriä hanan alla, jos joudut laskemaan hanasta vettä.
 • Vältä mahdollisuuksien mukaan myös WC:n käyttöä.

Sähkökatkon jälkeen pyydämme malttia veden käyttöön. Toiminta-alueellamme on 230 jätevedenpumppaamoa, joilla vesi pumpataan Mussalossa sijaitsevalle jätevedenpuhdistamolle.

Erityisesti mahdollisen tehopulan aikana jäteveden pumppaus pysähtyy osalla alueista ja pumppaamoille voi kuitenkin virrata jätevettä toiselta alueelta jossa sähköä on käytössä. Tällöin sähköttömällä alueella oleva jätevesipumppaamo ei kykene siirtämään jätevettä eteenpäin ja jätevesi voi joutua ylivuotona läheiseen ojaan, jokeen tai mereen riippuen sen sijainnista. Viemäröitävää vesimäärää vähentämällä voit osaltasi vähentää jätevesiylivuodosta aiheutuvaa riskiä ympäristölle.

Vettä tulee hanasta

Vedenjakelu toimii lyhyen sähkökatkon aikana. Veden tulo ei lopu kokonaan, mutta sitä tulee hanasta pienemmällä paineella.

Vesi virtaa painovoimaisesti kiinteistöihin, joten sähkökatko ei todennäköisesti näy suurimmalle osalle vedenkäyttäjistä. Vedenpaine voi olla normaalia alhaisempi kerrostalojen ylimmissä kerroksissa. Joillakin korkeilla alueilla veden painetta nostetaan paikallisella paineenkorottamolla, joten vedenpaine voi näillä alueilla olla normaalia alempi.

Veden laatu

Vesijohtoveden juominen on turvallista sähkökatkon aikana. Sähkökatko ei vaikuta veden laatuun.

Viemäröinti toimii osittain

Jotta vähennetään jäteveden ylivuotoja vesistöihin ja maastoon, olisi hyvä välttää viemärin käyttöä lyhyen sähkökatkon aikana. Esimerkiksi suihkussa käyntiä, kylpyä sekä astian- ja pyykinpesua olisi hyvä välttää.

Viemäriverkostossa jätevettä täytyy paikoitellen pumpata eteenpäin kohti jätevedenpuhdistamoa. Osassa jätevedenpumppaamoista on mahdollisuus käyttää varavoimaa, mutta osassa taas ei. Siksi jätevettä voidaan joutua johtamaan jätevesipumppaamon ylivuotona vesistöihin ja maastoon sähkökatkon aikana.

Jätevedenpuhdistus toimii sähkökatkon aikana

Koska viemäröinti toimii osittain sähkökatkon aikana, jätevedenpuhdistamoille virtaa vähemmän jätevettä kuin normaalisti. Tulevaa jätevettä pystytään varastoimaan lyhyen sähkökatkon ajan.

Jätevedenpuhdistuksen sähkösaanti pyritään turvaamaan myös lyhyiden sähkökatkojen aikana. Varavoimaa voidaan käyttää tarvittaessa.

Kiinteistön haltija, huomaa nämä:

 • Jos kiinteistössä on oma paineenkorotuspumppu, sähkökatkon aikana vedenpaine ylimmissä kerroksissa on normaalia alhaisempi.
 • Kiinteistöillä mahdollisesti olevien tulvimisen estolaitteiden toimivuus on syytä tarkistaa ja varmistaa ennen sähkökatkoja. Jos jätevedet joudutaan pumppaamaan kiinteistöltä viemäriverkostoon, vesien johtaminen kiinteistön viemäriin aiheuttaa nopeasti viemärin tulvimisen kiinteistöllä, ellei pumppua ole varustettu varavoimalla.
 • Vaikka toimitettu kylmä vesijohtovesi on hyvälaatuista, energiansäästöä tavoittelevien kiinteistöjen pitää huolehtia, ettei niiden lämpimän käyttöveden järjestelmissä lämpötilaa lasketa luomaan suotuisia olosuhteita legionellabakteerien kasvulle.
  Legionellabakteerien kasvu torjutaan huolehtimalla, että lämpimän veden lämpötila on vähintään 55 °C lämminvesijärjestelmässä. Lisätietoa legionellan torjumisesta THL:n sivuilla: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa/legionellan-kasvun-ja-haittojen-torjuminen.
 • Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä. 

Jos sähkökatko pitkittyy

Vesihuoltolaitoksen varautumisesta huolimatta sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kaikissa kotitalouksissa onkin hyvä olla varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.

Lue lisää Valtioneuvoston julkaisusta: Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin

Mihin sähköä tarvitaan vesihuollossa?

Puhdas vesi
 • Raakavedenottoon
 • Veden käsittelyyn talousvedeksi
 • Veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille.
Jätevesi
 • Jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle
 • Jätevedenpuhdistukseen.