Tietoa hulevesistä


Kysymykset hulevesistä on osoitettava sähköpostiosoitteeseen:hulevesi@kymenvesi.fi

Tarvittaessa lisätietoja: puh. 040 669 5096 (ti ja to klo 9–11 ja 12–15)


Huleveden viemäröintialueet

Kotka (pdf)
Anjalankoski (pdf)

Mitä ovat hulevedet ja salaojavedet?

Hulevesiksi kutsutaan sade- ja sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta ja muilta vastaavilta pinnoil­ta. Salaojavesiksi kutsutaan kiinteistöjen perustusten kuivatusvesiä.

Hulevedet ja salaojavedet eivät kuulu jätevesiviemäriin

  • Kun hulevesiä johdetaan jätevesiviemäriin, rankkasateella tai lumen sulamisaikaan, viemäri täyttyy.

→ Viemäri ei vedä vaan tulvii viemärikaivojen kautta kaduille, teille, pihoille, kiinteistöjen kellareihin ja vesistöihin.
→ Kosteusvaurioiden ja homeongelmien riski!

  • Hulevesien turha pumppaaminen ja puhdistaminen lisää energian ja kemikaalien kulutusta.

→ Turhia kustannuksia
→ Asiakkaan jätevesimaksu nousee

Minne hulevedet tulisi ohjata?

Jos kadulle on rakennettu hulevesiviemäri, ovat kiinteistöt kadun varrella vel­vollisia liittymään siihen.

Liittyminen hulevesiviemäriin

Hulevesiviemäriin liittyminen alkaa liitoslausuntohakemuksen täyttämisellä. Liitoslausunnon mukana saat postitse tarkemmat ohjeet liittymiseen.

Lisätietoja:
Hulevesiohje kiinteistön omistajalle
Kymen Veden ohje saneerauksen yhteydessä
VVY ohje

Jäteveden korotettu perusmaksu

Vapautus liittymisestä ja huleveden perusmaksusta

Lisätietoja liittymisen vapatuksesta ja huleveden perusmaksusta löytyy täältä.