Toimimme yhteisten vesistöjen hyväksi


Itämerihaaste

Vesistöt ovat yhteinen asiamme ja siksi myös Kymen Vesi on toiminnallaan mukana edistämässä niiden hyvinvointia.

Olemme sitoutununeet Itämerihaasteeseen 2019–2023 meille kaikille tärkeän vesistön voinnin parantamiseksi. Sitoumuksessa on viisi aaltoa, joiden tavoitteena on saavuttaa vision mukainen puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri. Kymen Vesi pystyy toiminnallaan vaikuttamaan kolmeen Itämerihaasteen aaltoon konkreettisilla toimilla.

Kirkastamme rannikkovesiä

Toimimme energiatehokkaasti ja suosimme työssämme luonnonvaroja säästäviä toimintatapoja ja materiaaleja. Kiinnitämme huomiota jätevesien puhdistamiseen ja optimoimme puhdistamoprosessia jatkuvasti. Katsomme myös horisonttiin ja tutkimme jatkuvasti uusia tapoja vähentää Itämeren kuormitusta haitta-aineiden, lääkejäämien sekä mikromuovien osalta.

Edistämme meriluonnon hyvinvointia

Tehostamme lääkejäämiä sisältävän jäteveden puhdistusta sekä estämme lääkejäämien ja muiden haitta-aineiden pääsyä vesistöihin. Olemme myös mukana THL:n huumetutkimuksessa, jonka tarkoituksena on saada alueellista tietoa huumausaineiden käytön esiintyvyydestä ja näin edistää myös alueen asukkaiden hyvinvointia.

Olemme aktiivinen Itämeri-kansalainen

Jaamme ihmisille tietoa veden kulutuksesta ja arjen vastuullisista ratkaisuista.  Kerromme toiminnastamme sekä ohjaamme ihmisiä pohtimaan omaa vedenkulutustaan ja vähentämään ravinnekuormituksia. Jalkaudumme jakamaan tietoa seutumme asukkaiden keskuuteen sinne, missä jokapäiväisiä kohtaamisia tapahtuu.

Tutustu koko Itämerihaasteen sitoumukseemme täältä.

Ekotukihenkilö ohjaa ja jakaa tietoa

Vastuullisuus lähtee kiinnostuksesta ja kiinnostus herää tutkimalla. Osana aktiivista Itämeri-kansalaisuutta vierailemme toiminta-alueiden kouluissa ja esikouluissa kertomassa veden maailmasta ja veden laatuun vaikuttavista tekijöistä. Teemme tutkimuksia esimerkiksi mikroskoopilla. Vastaanotamme myös opiskelijaryhmiä jätevesipuhdistamolla esitellen sen toimintaa paikan päällä.