Toimimme yhteisten vesistöjen hyväksi


Itämerihaaste

Vesistöt ovat yhteinen asiamme ja siksi myös Kymen Vesi on toiminnallaan mukana edistämässä niiden hyvinvointia.

Olemme sitoutununeet Itämerihaasteeseen 2019–2023 (www.itamerihaaste.net) meille kaikille tärkeän vesistön voinnin parantamiseksi. Sitoumuksessa on viisi aaltoa, joiden tavoitteena on saavuttaa vision mukainen puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri. Kymen Vesi pystyy toiminnallaan vaikuttamaan kolmeen Itämerihaasteen aaltoon konkreettisilla toimilla.

Kirkastamme rannikkovesiä

Toimimme energiatehokkaasti ja suosimme työssämme luonnonvaroja säästäviä toimintatapoja ja materiaaleja. Kiinnitämme huomiota jätevesien puhdistamiseen ja optimoimme puhdistamoprosessia jatkuvasti. Katsomme myös horisonttiin ja tutkimme jatkuvasti uusia tapoja vähentää Itämeren kuormitusta haitta-aineiden, lääkejäämien sekä mikromuovien osalta.

Edistämme meriluonnon hyvinvointia

Tehostamme lääkejäämiä sisältävän jäteveden puhdistusta sekä estämme lääkejäämien ja muiden haitta-aineiden pääsyä vesistöihin. Olemme myös mukana THL:n huumetutkimuksessa, jonka tarkoituksena on saada alueellista tietoa huumausaineiden käytön esiintyvyydestä ja näin edistää myös alueen asukkaiden hyvinvointia.

Olemme aktiivinen Itämeri-kansalainen

Vastuullisuus lähtee kiinnostuksesta ja kiinnostus herää tutkimalla. Osana aktiivista Itämeri-kansalaisuutta vierailemme toiminta-alueiden kouluissa ja esikouluissa kertomassa veden maailmasta ja veden laatuun vaikuttavista tekijöistä. Teemme tutkimuksia esimerkiksi mikroskoopilla. Vastaanotamme myös opiskelijaryhmiä jätevesipuhdistamolla esitellen sen toimintaa paikan päällä.

Lisäksi osallistumme muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin, joissa voimme jakaa tietoa veden kulutuksesta ja arjen vastuullisista valinnoista. Olemme mukana muun muassa Kotkan Meripäivien Itämerikylässä, Pyhtään Saaristomarkkinoilla ja järjestämme omaa ohjelmaa vuosittain Maailman vesipäivänä 22.3.

Tutustu koko Itämerihaasteen sitoumukseemme täältä.

Ekotukihenkilö ohjaa ja jakaa tietoa

Kymen Veden ekotukihenkilö osallistuu Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelmaan liittyviin ekokiinteistökierroksiin, joissa vieraillaan Kotkan kaupungin työpisteissä ja selvitetään, miltä työpisteiden ekoarki ja ympäristöasenteet näyttävät. Työyksiköitä aktivoidaan toimimaan entistä ekotehokkaammin ja energiaviisaasti. Vierailut ovat poikineet koulutusta Kotkan kaupungin henkilöstölle, keväällä 2019 koulutettiin kolmessa eri tilaisuudessa sekä esimiehiä että työntekijöitä.

Ekotukihenkilö käy esikouluissa ja kouluissa vierailemassa, kertoen oppilaille vesiasioista; mistä puhdas vesi tulee ja miten jätevedet puhdistetaan.  Vierailuilla keskustellaan myös Itämeren tilasta ja siitä, miten meistä jokainen voi vaikuttaa siihen, että Itämeri säilyy puhtaampana myös tuleville sukupolville.