Kymen Veden hallitus


Yhtiön kaikki osakkeet ovat kuntien omistuksessa. Omistusosuudet kunnittain jakautuvat seuraavasti: Kotka 79 %, Kouvola 18 % ja Pyhtää 3 %.

hallituksen jäsenet 2019

 • Kim Soares (pj.)
 • Ea Mannerkorpi
 • Olli Marttila
 • Marja Timonen-Pilli (vpj.)
 • Mirja Lonka
 • Janne Kaulio

Varajäsenet

 • Merja Ylivarvi
 • Kimmo Nironen
 • Imre Rask
 • Johanna Pyötsiä
 • Leena Inkilä
 • Iikka Voutilainen