Kymen Veden hallitus


Yhtiön kaikki osakkeet ovat kuntien omistuksessa. Omistusosuudet kunnittain jakautuvat seuraavasti: Kotka 62,93 %, Kouvola 32,65 % ja Pyhtää 4,42 %.

hallituksen jäsenet 2018

 • Kim Soares (pj.)
 • Ea Mannerkorpi
 • Olli Marttila
 • Marja Timonen-Pilli (vpj.)
 • Mirja Lonka
 • Janne Kaulio

Varajäsenet:

 • Merja Ylivarvi
 • Kimmo Nironen
 • Imre Rask
 • Johanna Pyötsiä
 • Leena Inkilä
 • Ari Lonka