Veden hankinta ja jakelu


Kymen Vesi huolehtii alueensa puhtaan veden jakelusta, veden laadusta, huleveden oikeaoppisesta johtamisesta vesistöön sekä jätevesien vastuullisesta puhdistamisesta.


Talousvesi Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueelle tulee Kymenlaakson Vesi Oy:n tekopohjavesilaitokselta Valkealan Kuivalasta. Kymen Vesi huolehtii vedenjakelusta asukkaille. Kiinteistöjen käyttämä vesi palautuu jätevetenä viemäriverkoston kautta Mussalon jätevedenpuhdistamolle. Hulevesi johdetaan lähimpään vesistöön ja jätevesi puhdistetaan.

Veden valmistuksesta ja siirrosta eteläiseen Kymenlaaksoon vastaa Kotkan, Haminan ja Kouvolan muodostama osakeyhtiö Kymenlaakson Vesi Oy. Vuonna 1992 käyttöönotettu laitos ratkaisi aiemmin Kymijokea raakavesilähteenään käyttäneen Kotkan vedenlaatuongelmat pitkäksi aikaa. Kuivalan tekopohjavesilaitoksen vesi valmistetaan Haukkajärven vedestä imeyttämällä se soraharjun hiekkakerrosten läpi pohjavesikerrokseen.


Avaa linkki alta ja katso esittelyvideomme