Veden hankinta ja jakelu


Kymen Vesi huolehtii alueensa puhtaan veden jakelusta, veden laadusta, huleveden oikeaoppisesta johtamisesta vesistöön sekä jätevesien vastuullisesta puhdistamisesta.


Talousvesi Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueelle tulee Kymenlaakson Vesi Oy:n tekopohjavesilaitokselta Valkealan Kuivalasta. Kymen Vesi huolehtii vedenjakelusta asukkaille. Kiinteistöjen käyttämä vesi palautuu jätevetenä viemäriverkoston kautta Mussalon jätevedenpuhdistamolle. Hulevesi johdetaan lähimpään vesistöön ja jätevesi puhdistetaan.

Veden valmistuksesta ja siirrosta eteläiseen Kymenlaaksoon vastaa Kotkan, Haminan ja Kouvolan muodostama osakeyhtiö Kymenlaakson Vesi Oy. Vuonna 1992 käyttöönotettu laitos ratkaisi aiemmin Kymijokea raakavesilähteenään käyttäneen Kotkan vedenlaatuongelmat pitkäksi aikaa. Kuivalan tekopohjavesilaitoksen vesi valmistetaan Haukkajärven vedestä imeyttämällä se soraharjun hiekkakerrosten läpi pohjavesikerrokseen.


Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen päivitys

Kymen Vesi Oy on käynnistänyt vesihuollon toiminta-alueen päivittämisen yhdessä konsulttitoimisto AFRY Finland Oy:n kanssa. Toiminta-alue päivitetään vastaamaan nykyistä toteutunutta maankäyttöä ja yhdyskuntakehitystä. Kymen Veden toiminta-alueesta kattaen Kotkan kaupungin, Pyhtään kunnan ja eteläisen Kouvolan kaupungin on laadittu toiminta-aluerajauksen sisältävät kartat.

Uusia toiminta-aluekarttaluonnoksia voi tarkastella alla olevista linkeistä.

Suunnitelmaselostus (PDF 518 kt)
Toiminta-alue karttaluonnokset ilman vesijohtoverkostoa

Kotka (PDF 16 Mt)

Kouvola (PDF 32 Mt)

Pyhtää (PDF 15 Mt)

Toiminta-aluekarttaluonnokset vesijohtoverkoston kanssa

Kotka (PDF 16 Mt)

Kouvola (PDF 32 Mt)

Pyhtää (PDF 16 Mt)

Pyydämme lähettämään mahdolliset huomautukset toiminta-aluepäivitykseen 5.11.2021 klo 16 mennessä otsikolla ”Toiminta-alueen päivitys 2021”.

Sähköposti: tatu.hiltunen@kymenvesi.fi

Postiosoite:

Kymen Vesi Oy / Tatu Hiltunen

Malminginkatu 16

48600 Kotka


Avaa linkki alta ja katso esittelyvideomme