Sprinkleriliittymät


Liittyminen

Silloin, kun kiinteistölle on tarkoitus rakentaa sprinklerilaitteisto, liittyjän tulee täyttää sprinkleriliittymää varten erillinen liittymishakemus. Laitos osoittaa liitoslausunnossa sprinklerilaitteiston syöttövesijohdon liittämiskohdan. Antaessaan lausunnon sprinklerilaitteiston liittämisestä, laitos määrittelee myös toimitusvesimäärän ja sitä vastaavan minimipainetason ja liittymisen erityisehdot.

Lataa hakemus (pdf)

Sopimus ja maksut

Liittyjän kiinteistölle rakennettavien automaattisten sammutusvesilaitteiden liittämisestä laitoksen vesijohtoverkostoon sekä sammutusveden hankinnasta tehdään vesihuoltolaitoksen yleistentoimitusehtojen mukaisesti erillinen sopimus.

Laitos perii sammutusvesilaitteiden liitosjohdon rakentamisesta ja mahdollisista runkovesijohdonmuutostöistä (sprinklerilaitteiston rakentamisesta aiheutuvat) aiheutuneet todelliset kustannukset.

Varautumisesta kiinteistökohtaiseen sammutusveden toimittamiseen laitos perii vuotuista sprinklerimaksua. Maksu määräytyy sammutuslaitteiston luokan ja kulloinkin voimassa olevan vesihinnaston mukaan.

Lisätietoja:

Spinkler toimitusehdot (pdf)
Hinnastotiedote 1.2.2017 (pdf)