Padotuskorkeuden alapuoliset viemäröidyt tilat


Padotuskorkeudella tarkoitetaan tasoa, jolle viemärivesi voi verkostossa nousta viemärin tulviessa. Tulvia ilmenee jos verkoston välityskyky ylittyy, eli poikkeuksellisen suurten sateiden tai lumien sulamisen yhteydessä.

Padotuskorkeuden alapuolisia tiloja ei saa viemäröidä.

Lisätietoja linkin takaa löytyvästä ohjeesta (pdf): padotuskorkeusohje