Liittyminen Kymen Veden asiakkaaksi


Kymen Veden asiakkaaksi voi liittyä joko kiinteistön uusi omistaja tai uutta kiinteistöä rakentava. Liittyminen tapahtuu täyttämällä liittymislomakkeen sekä toimittamalla tarpeelliset suunnitelmat ja selvitykset viranomaisille.
Selaa sivua alaspäin, niin löydät lisätietoja uuden kiinteistön liittämisestä verkostoon.

Kymen Veden verkostoon liitetyn kiinteistön omistajanvaihdos tapahtuu kätevästi nettilomakkeella.

Uuden kiinteistön liittäminen verkostoon


Uuden kiinteistön vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä on tehtävä hakemus, jonka perusteella Kymen Vesi Oy antaa liitoslausunnon liitettäväksi rakennuslupa-asiakirjan liitteeksi
(1 kpl) sekä LVI-suunnitelmien liitteeksi (2 kpl).

Liitoslausunnossa selvitetään mm. liittymiskohdat vesi- ja viemärijohtoihin, viemärien korkeudet, padotuskorkeudet ja vesijohtoverkon painetiedot.

Täytetty hakemus lähetetään osoitteeseen Kymen Vesi Oy/Liittymishakemus, Malminginkatu 16, 48600 Kotka tai sähköpostitse liitoslausunnot(a)kymenvesi.fi.

Yleensä hakemuksen käsittely kestää noin kaksi viikkoa. Heinä- ja elokuussa kannattaa varautua noin neljän viikon käsittelyaikaan.

LVI-suunnitelmat kuntoon ennen liitosta

LVI-suunnittelija laatii suunnitelmat, joiden tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman KVV-laitteistoja koskevia määräyksiä (osa D1) sekä kaupunginvaltuuston hyväksymiä yleisiä määräyksiä vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja laitoksen käytöstä. Suunnitelmat tulee laatia hyväksyttävin
LVI-piirrosmerkein D4:n mukaan.

Suunnitelmat asiaan kuuluvine asiapapereineen toimitetaan
LVI-tarkastustoimistoon hyvissä ajoin ennen työn alkamista.

LVI-suunnitelmiin kuuluvat asiapaperit:

  1. Lausunto viemäriin ja vesijohtoon liittymisestä 2 kpl + tonttikartan liitteitä 2 kpl
  2. Asemapiirroksia 2 kpl (1:200 tai 1:500), josta selviää vesi- ja viemärijohdot asennus- ja liittymiskorkeuksineen sekä selvitys käytettävistä materiaaleista.
  3. Pistetaulukko 2 kpl. Suunnittelija täyttää.
  4. LVI-suunnitelman pohjapiirroksia kaksi sarjaa (1:50).
  5. Linjapiirros (1:50) täydentämään pohjapiirroksia.
  6. Mitoituslaskelmat tarvittaessa.

Muista myös nämä ennen asennustyön aloittamista:

  • KVV-suunnitelmat pitää olla toimitettu
  • KVV-asennustöille pitää olla viranomaisen hyväksymä KVV-työnjohtaja, joka täyttää ympäristöministeriön asettamat pätevyysvaatimukset (RakMK A1).

Hakemuskaavakkeita saa LVI-tarkastustoimistosta ja rakennusvalvontavirastosta. Täytetyt kaavakkeet palautetaan
LVI-tarkastajalle. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin KVV-työnjohtaja on hyväksytty viranomaisen toimesta.

Liittyminen ja liitostyöt


Liittymissopimuksen tekemiseksi Kymen Vesi Oy:n kanssa on otettava yhteyttä puhelimitse 040 688 3803 (ma-pe klo 9-14) tai sähköpostitse liitoslausunnot(at)kymenvesi.fi.

Sopimuksen allekirjoittaminen hoidetaan, sähköisesti, kirjeitse tai käymällä Kymen Vesi Oy:n toimipisteessä. Liittymissopimus on allekirjoitettava ennen liitostyön tekemistä.

Kun KVV-suunnitelmat on toimitettu, KVV-työnjohtaja on hyväksytty ja liittymissopimus Kymen Vesi Oy:n kanssa on tehty, voi rakentaja tehdä työtilauksen tonttijohdon ja vesimittarin asennuksesta sekä viemäriliitoksesta paikkakuntansa vesi- ja viemärilaitoksen putkimestarilta.

Verkostoon liityttäessä on huomioitava myös kunnan rakennusvalvonnan vaatimukset. Tutustu kuntakohtaisiin ohjeisiin sekä tärkeimpiin yhteyshenkilöihin kunkin kunnan tiedoista.

Kotka


LVI-suunnitelmien asiapaperit rakennusvalvontaan:

Kaupungintalo
Kustaankatu 2
48100 Kotka

Vesihuoltoinsinööri
Markus Henriksson
p. 040 351 8161

Kotkan alueella vesijohtoverkostojen putkimateriaaleja ovat valurauta (54 %) ja muovi, esimerkiksi PVC, PP ja PE (42 %). Muuta tai määrittelemätöntä putkimateriaalia on 3 %.

Kouvola


LVI-suunnitelmien asiapaperi rakennusvalvontaan:

Kouvolan rakennusvalvonta-toimisto
PL 32, 45701
Kuusankoski

Vesihuoltoinsinööri
Markus Henriksson
p. 040 351 8161

Kouvolan alueella vesijohtoverkostojen putkimateriaaleja ovat valurauta (37 %) ja muovi, esimerkiksi PVC, PP ja PE (62 %). Muuta tai määrittelemätöntä putkimateriaalia on 1 %

Pyhtää


Vesihuoltoinsinööri
Markus Henriksson
p. 040 351 8161

Pyhtään alueella vesijohtoverkostojen materiaali on 100 % muovia, esimerkiksi PVC, PP ja PE.