Toiminta-alue ja verkostot


Kymen Vesi Oy toimii kolmen kunnan alueella; Kotka, Kouvola ja Pyhtää.

Kymen veden toiminta-alueet Kotka, Kouvola ja Pyhtää kartalle merkittyinä.

Kotka

Kotkan toiminta-alue on hyväksytty vuonna 2023.

Kotkan toiminta-alue (PDF / 7 Mt)

Kouvola

Kymen Vesi Oy vastaa entisen Anjalankosken alueen vesihuollosta ja tältä osin Kouvolan toiminta-alue on hyväksytty vuonna 2023.

Elimäen, Jaalan, Kouvolan, Kuusankosken sekä Valkealan alueen vesihuollosta vastaa
Kouvolan Vesi (kouvolanvesi.fi).

Kouvolan toiminta-alue (PDF / 32 Mt)

Pyhtää

Pyhtään toiminta-alue on hyväksytty syksyllä 2022 Pyhtään vesihuollon kehittämissuunnitelman yhteydessä.

Toiminta-aluekartta 2022 (PDF 15Mt)
Kehittämissuunnitelma 2014–2024 (PDF 411 kt)

Verkostot

Vesijohtoverkostot

Kymen Vesi Oy:n vedenjakelujärjestelmään kuuluu 7 painepiiriä: Karhuvuori, Jylppy, Karhula, Pyhtää, Inkeroinen, Myllykoski ja Kaipiainen.

Jokaisessa painepiirissä on yksi ylävesisäiliö eli vesitorni, joka pitää yllä mahdollisimman tasaista painetta, varastoi vettä häiriötapausten varalta ja tasoittaa kulutushuippuja.

Vedenjakelujärjestelmän toimintaa seurataan ja ohjataan kaukovalvontajärjestelmällä, joka koostuu virtaama- ja painemittauksista paineenkorotusasemilla ja vesisäiliöillä. Ohjausjärjestelmä reagoi automaattisesti veden jakelun vaihteluihin ja takaa näin vedenjakelun häiriöttömyyden kaikissa kulutustilanteissa.

Pääjohdoista haarautuu jakelujohtoja, joihin yksittäiset kiinteistöt liittyvät vesimittariin päättyvällä tonttivesijohdolla. Vesijohdot asennetaan routarajan alapuolelle noin kahden metrin syvyyteen.

Yhtiön toimialueen asukkaista noin 95 % asuu vesijohtoverkostoon liittyneissä kiinteistöissä. Vesilaitoksen vesijohtoverkoston kokonaispituus on yli 670 km. Yhtiön vesijohdoista 49 % on valurautaa, 48 % muovia ja 3 % terästä. Vuosittain uusitaan noin 2,5–3 km vesijohtoa

Viemäriverkostot

Kymen Vesi Oy:n viemäriverkostossa on kaksi viemäröintijärjestelmää: erillisviemäröinti ja sekaviemäröinti. Erillisviemäröinnissä vain jätevedet johdetaan puhdistamolle puhdistettavaksi ja sade- sekä kuivatusvedet ohjataan suoraan lähimpään vesistöön. Vanhemmassa järjestelmässä, sekaviemäröinnissä jätevedet sekä sade- ja kuivatusvedet johdetaan samassa viemärissä jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Sekaviemäröinti on käytössä enää vain muutamissa kaupunginosissa ja alueiden määrä vähenee koko ajan sitä mukaan, kun vanhoja verkostoja uusitaan.

Yhtiön toimialueella viemäriverkostojen kokonaispituus on noin 885 km. Yhtiön toimialueen asukkaista noin 93 % asuu viemäriverkostoon liittyneissä kiinteistöissä.

Maaston korkeuseroista johtuen ja asutusta erottavien vesialueiden takia jäteveden keräämiseen kaupungin monilta viemäröintialueilta tarvitaan useita jätevesipumppaamoita, joita on käytössä yli 200 kpl. Kaikkia pumppaamoita valvotaan ja ohjataan kaukovalvontajärjestelmällä. Kaukovalvonnan avulla voidaan paikallistaa verkoston vuotokohtia, optimoida pumppaamoiden energian käyttöä sekä estää mahdollisia häiriötilanteissa syntyviä pumppaamoiden ylivuotoja.