Vapautus liittymisestä ja huleveden perusmaksusta


Vapautusta voi hakea, jos hulevesiä ei johdeta ollenkaan laitoksen hulevesiviemäriin. Vapautus voidaan myöntää, jos:

  1. liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön hulevesien hallinnasta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;
  2. vapauttaminen ei vaaranna huleveden viemäröinnin taloudellista ja asianmukaista hoitamista 17 a §:ssä tarkoitetulla vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella; JA
  3. liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Hakemuslomakkeen vapautusta varten voit ladata alla olevista linkeistä:

1.6.2018 alkaen vapautushakemuspäätös on maksullinen Kotkassa. Lisätietoja: arto.karhunen@kotka.fi
Kotka.fi / Rakennusvalvonnan lomakkeet
Kouvola.fi / Vesihuoltoon liittymisestä vapautuminen

Hakemus toimitetaan lomakkeen vasemmassa yläreunassa annettuun osoitteeseen.

Lisätietoja vapautuksista Kotkassa:
rakennusvalvonta@kotka.fi
puh. 0400 551 091
Ajantasaiset soittoajat voit tarkastaa rakennusvalvonnan sivuilta tästä linkistä.

Lisätietoja vapautuksista Kouvolassa:
ymparistopalvelut@kouvola.fi
Vesi- ja jätevesihuollon valvonta – Kouvolan kaupunki