Hinnastot

Käyttömaksut

Veden ja jäteveden käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä.
Käyttömaksuilla katetaan ensisijaisesti vesihuollon kustannuksia, jotka riippuvat käytetystä veden määrästä. Näitä ovat esimerkiksi energia-, kemikaali- ja muut vastaavat materiaali- ja palvelukustannukset.

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero lukuun ottamatta liittymismaksuja.

Käyttövesimaksu €/m3 1.1.2024 alkaenalv 0 %alv 24 %
Talousvesi1,551,92
Jätevesi2,142,65

Perusmaksut

Perusmaksun perusteena on vesimittarin koko.
Perusmaksuilla katetaan vesihuollon kiinteitä kustannuksia, jotka aiheutuvat laitokselle riippumatta siitä paljonko vettä käytetään. Näitä ovat esimerkiksi huolto-, ylläpito-, henkilöstö-, hallinto- ja rahoituskulut.

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero lukuun ottamatta liittymismaksuja.

Maksu-
luokka
Vesimittarin
koko
Talousvesi
€/vuosi
alv 0%alv 24%
115-20 mm 89,52111,00
225-32 mm 537,19666,12
340-65 mm 1885,842338,44
480-150 mm 2641,653275,64
580-100 mm* 3496,064335,12
*kaksois-
vesimittari
Maksu
luokka
Vesimittarin
koko
Jätevesi
€/vuosi
alv 0% alv 24%
115-20 mm 87,39108,36
225-32 mm 524,32650,16
340-65 mm 1841,522283,48
480-150 mm 2579,323198,36
580-100 mm* 3413,814233,12
*kaksois-
vesimittari
Maksu-
luokka
Vesimittarin
koko
Hulevesi
€/vuosi
alv 0%alv 24%
115-20 mm 60,1974,64
225-32 mm362,23449,16
340-65 mm1271,521576,68
480-150 mm 1781,132208,60
580-100 mm* 2357,322923,07
*kaksois-
vesimittari

Muut maksut

Pienemmät kuin 100,00 € hyvitykset ja 5,00 € veloitukset siirtyvät vesi-, jätevesi- ja perusmaksuissa seuraavaan laskuun, lukuun ottamatta kuluttajan vaihtuessa tai erotessa tehtävää loppulaskua, jolloin pienin hyvitys tai veloitus on 5,00 €. Näille ei lasketa korkoa.

Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Maksun viivästymisestä peritään valtiovarainministeriön vuosittain vahvistama viivästys-korko. Maksun laiminlyönnistä johtuvasta maksumuistutuksesta peritään perimispalkkio 5,00 €/lasku kuluttajilta ja 12,00€/lasku yrityksiltä. Lisätietoja perintäkuluista: Ropon palveluhinnasto.


Hinnasto 1.9.2024 alkaen (PDF / 315kt)
Hinnasto 2024 (PDF / 112kt)
Palveluhinnasto 1.9.2024 alkaen (PDF / 114kt)
Palveluhinnasto 2024 (PDF / 805 kt)
Liittymis- ja käyttösopimusehdot
Yleiset toimitusehdot
Kesäveden jakelu- ja käyttöehdot

Erimielisyydet sopimuksissa

Joskus sopimukseen liittyvistä vastuista ja velvoitteista tulee erimielisyyksiä. Mikäli vesihuollon sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajariitalautakunta saattaa jättää käsittelemättä asian, jos kuntalainen ei ole ollut ensin yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Taloyhtiön perimät vesimaksut

Mikäli taloyhtiö perii sinulta vesimaksua (esimerkiksi kerros- ja rivitaloasukkaat), ota veden laskutukseen liittyvissä asioissa yhteyttä taloyhtiöösi. Tällaisissa tilanteissa Kymen Vesi Oy ei ole asukkaiden suora laskuttaja, vaan vesimaksuihin liittyvissä asioissa päätäntä on taloyhtiöllä.

Jäteveden korotettu perusmaksu

Hulevesiä ei vesihuoltolain mukaan saa enää johtaa jätevesiviemäriverkostoon. Nykyinen kielto johtaa hulevettä jätevesiviemäriin koskee myös aiemmin sallittua johtamista. Kymen Vesi Oy alkaa perimään korotettua jäteveden perusmaksua 1.1.2020 alkaen niiltä kiinteistöiltä, jotka johtavat hulevedet edelleen jätevesiviemäriin. Maksun periminen edellyttää laitokselta selvitystä siitä, että kiinteistö todellisuudessa johtaa hulevesiä jätevesiviemäriverkostoon. Laitoksella on siis velvollisuus osoittaa virheelliset liitokset esimerkiksi savutustutkimuksin. Kymen Vesi on kirjeitse yhteydessä niihin kiinteistöihin, joita asia koskee.

Korotettu jäteveden perusmaksu 1.1.2020 alkaen kiinteistöille, jotka johtavat hulevesiä jätevesiverkostoon

Laitos perii 1.1.2020 alkaen kiinteistöltä korotettua jätevesimaksua, jos kiinteistö johtaa hulevesiä jätevesiverkostoon.
Korotusosa: maksuluokka 1: 300 €/v, maksuluokka 2: 1.200 €/v, maksuluokat 3 – 5: 4.800 €/v (sis. alv 24 %).

Poikkeustapaukset:
1) erittäin vähäiset vesimäärät (esim. pelkät omakotitalokiinteistön salaojavedet): 100 €/v (sis. alv 24 %).
2) silloin kun mittarikokoon perustuvan maksun suuruus on kohtuuttoman suuri tai pieni, määrätään maksu sen mukaan, mihin luokkaan vesimäärä on verrattavissa

Kaunissaaren kesävesi

Lue täältä Kaunissaaren kesäveden jakelu- ja käyttöehdot. (PDF / 1,4 Mt)

Kaunissaaren hinnasto

Kaunissaaren veden talvikäyttö

Kaunissaareen on johdettu merenalitusputkea pitkin talousvettä mantereelta 21.6.2021 alkaen. Kaunissaaren vesijohtoverkosto on rakennettu kesäaikaista käyttöä varten ja kesävesikausi päättyy lokakuun lopussa. Erillisestä maksusta vettä voi käyttää saaressa myös talvikauden ajan marraskuun alusta huhtikuun loppuun.