Munsaari


Päivitys 12.10.2021

Kotkan kaupungin Tekniset palvelut esittää Kotkan kaupunginvaltuustolle, että Munsaaren kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan vuonna 2022. Ensi vuoden investoinneista päätetään kaupunginvaltuuston kokouksessa 15. päivänä marraskuuta 2021.

Munsaaren kunnallistekniikan rakentaminen toteutetaan kolmessa vaiheessa kolmen vuoden aikana. Rakentamisen ensimmäinen vaihe käsittää Mussalontien ja Munsaaren sillan välisen alueen: Munsaarentie välillä Mussalontie – Munsaaren silta, Katajaranta, Koivuniemi, Sikosaarentie ja Kielokuja. Munsaaren sillan jälkeinen osuus toteutetaan seuraavien kahden vuoden aikana.

Suunnitelmien sisällöstä lisätietoja antaa Kymen Vesi Oy:n suunnitteluinsinööri
Paula Eskelinen p. 040 688 5873

Päivitys 12.10.2020

Sikosaari-Koivuniemi-alueen katusuunnitelmat ja vesihuoltosuunnitelmat ovat valmistuneet vuonna 2017. Munsaaren alueen katusuunnitelmat on vahvistettu lokakuussa ja vesihuoltosuunnitelmat valmistuvat marraskuun aikana. Asukkaille annetaan mahdollisuus kommentoida vesihuoltosuunnitelmia ja otamme muutostoiveet mahdollisuuksien mukaan huomioon. Vesihuollon suunnitelmaluonnosten sisällöstä lisätietoja antaa Kymen Vesi Oy:n suunnitteluinsinööri Paula Eskelinen p.040 688 5873.

Kotkan kaupungin talousarviosta ja suunnitelmakauden investoinneista päätetään valtuustossa 16.11.2020. Alustavan arvion mukaan rakentamisen ensimmäinen vaihe alkaa vuonna 2024. Lisätietoja rakentamisaikatauluun liittyen antaa Kotkan kaupungin tekninen johtaja Vesa-Jukka Vornanen p.040 648 3306.

Päivitys 16.6.2020
Munsaaren – Sikosaaren – Koivuniemen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2014. Kotkan kaupungin Tekninen lautakunta päätti 13.12.2016 että Kymen Veden toiminta-alue laajenee kyseiselle alueelle.
Hanke on viivästynyt katusuunnitelmasta tehdyn valituksen takia ja edelleen Kotkan kaupungin budjetin leikkauksien takia. Hanketta esitetään kaupungin vuoden 2021 talousarvioon

Suunnitelmaluonnokset päivitetään tälle sivulle kesän 2020 aikana. Kiinteistöille tullaan järjestämään mahdollisuus suunnitelmien kommentointiin. Lisäksi katselmukset järjestetään tonteilla. Lisätietoja päivitetään tälle sivulle myöhemmin kesän aikana.

Päivitys 13.11.2019
Kotkan kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmaa 11.11.2019. Taloussuunnitelmassa ei osoitettu määrärahoja Munsaaren infran rakentamiseen. Hankkeen aloittaminen siirtyy, ja todennäköisesti hanketta ei pystytä aloittamaan ennen vuotta 2023. Kymen Vesi selvittää asiaa Kotkan kaupungin kanssa, ja tiedottaa asukkaita kirjeitse mahdollisimman pian.”

Kotkan kaupungin Tekninen lautakunta päätti 13.12.2016 että Kymen Veden
toiminta-alue laajenee Munsaari-Sikosaari-Koivuniemi -kaava-alueelle (nro 0909,
Kotkan kv 17.12.2012).

Kuvassa on hankkeen työmaa-alue kartalla: Munsaari ja Sikosaari.

Alueella on käytössä korotettu jäteveden liittymismaksu johtuen alueen tavanomaista korkeammista vesihuollon rakentamiskustannuksista: uusilta liittyjiltä peritään kulloinkin voimassa olevat hinnaston mukainen jäteveden liittymismaksu 2,5-kertaisena.

Alueen vesihuollon yleissuunnitelmaan voi tutustua näistä linkeistä:

Tarkempi suunnittelu on aloitettu ja valmistuu vuoden 2017 aikana. Asukkaita tiedotetaan suunnitelman edetessä. Rakentaminen tapahtuu suunnitelman mukaan vuosien 2017 ja 2020 välillä.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan kolmessa vaiheessa: kartta (PDF / 2,3 Mt).

Munsaaren vesihuollon rakentamisen aloitus on viivästynyt. Vaihe 1 toteutetaan vuoden 2019 aikana. Vaiheiden 2-3 suunnittelu on aloitettu ja asukkaille järjestetään suunnittelun yleisötilaisuus tulevan syksyn tai talven aikana. Vaiheiden 2-3 toteutus arviolta 2020–2021.

Tonttien vesihuollon liittymien alustavat sijainnit näet suunnitelmaluonnoksesta (PDF / 1,1 Mt).

Lisätiedot:
Suunnitteluinsinööri Tatu Hiltunen tatu.hiltunen@kymenvesi.fi