Munsaari


Kotkan kaupungin Tekninen lautakunta päätti 13.12.2016 että Kymen Veden
toiminta-alue laajenee Munsaari-Sikosaari-Koivuniemi -kaava-alueelle (nro 0909,
Kotkan kv 17.12.2012).

Alueella on käytössä korotettu jäteveden liittymismaksu johtuen alueen tavanomaista korkeammista vesihuollon rakentamiskustannuksista: uusilta liittyjiltä peritään kulloinkin voimassa olevat hinnaston mukainen jäteveden liittymismaksu 2,5-kertaisena.

Alueen vesihuollon yleissuunnitelmaan voi tutustua näistä linkeistä:

Tarkempi suunnittelu on aloitettu ja valmistuu vuoden 2017 aikana. Asukkaita tiedotetaan suunnitelman edetessä. Rakentaminen tapahtuu suunnitelman mukaan vuosien 2017 ja 2020 välillä.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan kolmessa vaiheessa (kartta).

Munsaaren vesihuollon rakentamisen aloitus on viivästynyt. Vaihe 1 toteutetaan vuoden 2019 aikana. Vaiheiden 2-3 suunnittelu on aloitettu ja asukkaille järjestetään suunnittelun yleisötilaisuus tulevan syksyn tai talven aikana. Vaiheiden 2-3 toteutus arviolta 2020–2021.

Tonttien vesihuollon liittymien alustavat sijainnit näet suunnitelmaluonnoksesta.

Lisätiedot:
Suunnittelupäällikkö Noora Liljanto (noora.liljanto@kymenvesi.fi, puh. 040 761 8739)