Kaikki hälytykset


Rauhalan alueella vesikatko 28.7.20

Häiriö Huomioitu Vesi

Mällinkadulla, Rauhalankadulla ja Alhonkadulla on huoltotöistä johtuva vesikatko tiistaina 28.7.20 klo 8-14. Veden virtaussuunta saattaa muuttua ja tästä johtuen vesi saattaa olla tilapäisesti sameaa. Sameus poistuu juoksuttamalla kylmää vettä. Mikäli talousvedessä ilmenee poikkeavaa väriä, makua tai hajua, vettä ei suositella juotavaksi tai ruoanvalmistukseen. Lisäksi pyydetään välttämään vettä käyttävien koneiden käyttöä. Pahoittelemme asiakkaille aiheutuvaa haittaa. Lisätietoja www.kymenvesi.fi tai Jukka Littman p. 040 750 5762.

Pohjavedenpinta alhaalla Kaunissaaressa

Häiriö Huomioitu Vesi

Pohjavedenpinta on alhaalla Kaunissaaressa. Vedenjakelussa esiintyy katkoksia johtuen vedenottokaivojen vesipinnan laskusta. Vettä saa käyttää vain ruuan valmistukseen ja juomavetenä. Toivomme, että asiakkaat tuovat juomavettä omaan käyttöön Sapokan vesipisteeltä.
Kymen Vesi Oy pahoittelee tilannetta.

Veden paine heikko Anjalan alueella 12.7.20

Häiriö Huomioitu Vesi

PÄIVITYS 12.7. klo 9.15: Veden paine Anjalan alueella on saatu palautettua normaalisiksi. Paineen alentumisen syyksi paljastui varhain aamulla rikkoontunut vesijohto.

Painevaihtelusta johtuen vesi saattaa olla tilapäisesti sameaa osassa Anjalaa. Sameus poistuu juoksuttamalla kylmää vettä. Mikäli talousvedessä ilmenee poikkeavaa väriä, makua tai hajua, vettä ei suositella juotavaksi tai ruoanvalmistukseen. Lisäksi pyydetään välttämään vettä käyttävien koneiden käyttöä. Pahoittelemme asiakkaille aiheutuvaa haittaa.
Lisätietoja Markus Henriksson, p. 040-3518161
---------------------------------------------------------------------------------------------
Anjalassa on aamuyöllä 12.7.20 tapahtunut yllättävä veden paineen alentuminen. Veden paine on edelleen alhainen. Kymen Vesi selvittää syytä.

Vedenjakelu palautunut normaaliksi Pyhtään Kirkonkylässä ja Purolan alueella

Häiriö Huomioitu Vesi

Otimme Korkiaharjun varavedenottamon väliaikaiseen käyttöön keskiviikkona 24.6 ja tiedotimme asiasta asiakkaitamme tekstiviestillä ja kotisivuillamme. Varavedenottamo on otettu pois käytöstä ja vedenjakelu palautettu normaaliksi 26.6 Ottamon käyttöönotto liittyi verkoston korjaustöihin. Varavedenottamon veden fluoridi- ja alumiinipitoisuus ylitti talousveden raja-arvon, lyhytkestoisessa vedenlaadun poikkeamassa ei ylityksillä ole terveyshaittaa. Alue, jota ilmoitus koski oli Pyhtään Kirkonkylä ja Pyhtään vesiosuuskunnan Purolan alue.

Häiriö Huomioitu Vesi

Hei Kaunissaaren vedenkäyttäjä! Vedenottokaivon pumppu on ollut tukkeentuneena, mikä on aiheuttanut ongelmia veden riittävyydessä. Tilanteen ratkaisemiseksi uusi pumppu asennetaan tänään iltapäivällä. Pyydämme minimoimaan vedenkäyttöä, jotta lähtösäiliö ei tyhjene pumpunvaihdon aikana ja vettä riittää kaikille. Pahoittelemme asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa!

Mahdolliset veden käyttökatkot Kaunissaaressa

Häiriö Huomioitu Vesi

Hei Kaunissaaren vedenkäyttäjä! Vedenottokaivon pumppu on ollut tukkeentuneena, mikä on aiheuttanut ongelmia veden riittävyydessä. Tilanteen ratkaisemiseksi uusi pumppu asennetaan tänään iltapäivällä. Pyydämme minimoimaan vedenkäyttöä, jotta lähtösäiliö ei tyhjene pumpunvaihdon aikana ja vettä riittää kaikille. Pahoittelemme asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa!
Linkitä:http://hairiot.fi/?tag=hutknwzcbzdiyaeq

Peippolan alueella paineenvaihteluita

Häiriö Huomioitu Vesi

Lentokentäntien varressa olevan metsäpalon vuoksi pelastuslaitos ottaa vettä vesijohtoverkostosta, joka aiheuttaa Peippolan alueelle paineenvaihtelua. Tämä saattaa irrottaa sakkaa putkistosta. Pahoittelemme häiriötä.

Kaunissaaren talousveden kohonnut alumiinipitosuus

Häiriö Huomioitu Vesi

Kaunissaaren talousvedessä on havaittu talousvesiasetuksen tavoitearvon (0,20mg/l) ylittävä pitoisuus alumiinia (mitattu pitoisuus 0,31mg/l). Varovaisuusperiaatetta noudattaen raskaana olevien, vauvojen ja pienten lasten ei ole suositeltavaa nauttia säännöllisesti Kaunissaaren verkostovettä kohonneesta alumiinipitoisuudesta johtuen. Kaunissaaren asiakkaat voivat hakea talousvettä veloituksetta (omiin astioihin) kantovetenä Sapokan vesipisteestä. Vesipiste sijaitsee veneenlaskupaikan vieressä lähellä jäätelökioskia. Lisätietoja osoitteesta: https://kymenvesi.fi/toiminta/veden-tuotanto-ja-laatu/ Asiaa koskeva tiedotekirje postitetaan myös asiakkaille ja se toimitetaan saaren ilmoitustaululle. Pahoittelemme mahdollisesta vedenkäytön rajoituksesta aiheutuvaa haittaa.

Häiriö Huomioitu Vesi

Kymijoenrannassa on huoltotöistä johtuva vesikatko tiistaina 12.5.20 klo 8-15. Veden virtaussuunta saattaa muuttua ja tästä johtuen vesi saattaa olla tilapäisesti sameaa. Sameus poistuu juoksuttamalla kylmää vettä. Mikäli talousvedessä ilmenee poikkeavaa väriä, makua tai hajua, vettä ei suositella juotavaksi tai ruoanvalmistukseen. Lisäksi pyydetään välttämään vettä käyttävien koneiden käyttöä. Pahoittelemme asiakkaille aiheutuvaa haittaa. Lisätietoja www.kymenvesi.fi tai Jukka Littman p. 040 750 5762.

Laajakoskella vesikatko

Häiriö Huomioitu Vesi

Laajakoskella on huoltotöistä johtuva vesikatko tiistaina 12.5. klo 8-15. Veden virtaussuunta saattaa muuttua ja tästä johtuen vesi saattaa olla tilapäisesti sameaa. Sameus poistuu juoksuttamalla kylmää vettä. Mikäli talousvedessä ilmenee poikkeavaa väriä, makua tai hajua, vettä ei suositella juotavaksi tai ruoanvalmistukseen. Lisäksi pyydetään välttämään vettä käyttävien koneiden käyttöä. Pahoittelemme asiakkaille aiheutuvaa haittaa. Lisätietoja www.kymenvesi.fi tai Jukka Littman p. 040 7505762.