Myllykosken alueella kloorin hajua ja makua vedessä


Häiriö Ratkaistu Vesi

Myllykosken alueelta Kouvolasta on tullut Kymen Vedelle ilmoituksia normaalia suuremmasta talousveden kloorin hajusta ja mausta.

Talousveden klooraus on normaalia toimintaa, jolla varmistetaan talousveden hyvä hygieenisyys myös pitkien putkilinjojen päässä. Klooripitoisuudessa ei ole tehty muutoksia viime aikoina vaan syöttömäärät ovat pysyneet vakiona.

Nyt tulleet havainnot poikkeavasta kloorin hajusta ja mausta johtuvat vesijohtoverkostoomme tehdyistä järjestelyistä; olemme parantaneet vedenjakelun varmuutta Myllykosken suuntaan uudella putkiyhteydellä Vehkasuontiellä ja tästä johtuen päävesilaitoksellamme tuotettu vesi kulkeutuu nopeammin kuluttajien hanaan Myllykosken alueella.

Klooripitoisuudet vedessä ovat matalia, mutta havaittavissa herkästi etenkin kun aikaisemmin klooripitoisuus on ehtinyt kulua pienemmäksi ennen kyseiselle alueelle joutumista.

Kymen Vedellä on alueella tällä hetkellä useita huuhteluja ja olemme myös säätäneet uuden yhteyden virtaamaa pienemmäksi, joilla pyrimme vaikuttamaan tilanteeseen.

Pahoittelemme mahdollisista haittaaa asiakkaillemme.

Häiriötiedotteen linkit
https://hairiot.fi/?tag=wvl60dv8gdaqrgdu