Talousveden käyttörajoitus Kaunissaaressa koskien fluoridipitoisuutta on purettu


Häiriö Ratkaistu Vesi

Tiedotimme 15.5. Kaunissaaren veden korkeista fluoridipitoisuuksista. Uusi vesinäyte on otettu 20.5 ja tulosten mukaan fluoridipitoisuus alittaa talousvedelle asetetun laatuvaatimuksen ja näin ollen aikaisemmin riskiryhmäläisille annettu käyttörajoitus voidaan purkaa.

Häiriötiedotteen linkit
https://hairiot.fi/?tag=gtry7ldwc1fa7aym
Liitetiedostot
Tiedote veden käyttäjille 22.5.2019