Uuden vesijohtoverkoston huuhtelu inkeroisessa Opistontiellä


Ratkaistu Suunniteltu keskeytys Vesi

Kymen vesi tekee alueella uuden vesijohdon huuhtelua 25.10.2022. klo 22.30-01.00 välisenä aikana. Tämän takia vedenjakelussa on katkoksia tai paineen alentumista. Pahoittelemme aiheutuvaa haittaa.Veden virtaussuunta saattaa muuttua ja tästä johtuen vesi saattaa olla tilapäisesti sameaa. Sameus poistuu juoksuttamalla kylmää vettä. Mikäli talousvedessä ilmenee poikkeavaa väriä, makua tai hajua, vettä ei suositella juotavaksi tai ruoanvalmistukseen. Lisäksi pyydetään välttämään vettä käyttävien koneiden käyttöä. Lisätietoja Jani Kilpiä 040 702 4489 www.kymenvesi.fi

Häiriötiedotteen linkit
https://hairiot.fi/?tag=ccc1hm8840yfq4az