Viemäriverkon vuotovesitutkimuksia Anjalan ja Sippolan alueella


Häiriö Ratkaistu Vesi

Aquapriori Oy tutkii viemäriverkoston vuotavuutta Kymen Veden toimeksiantona Anjalan ja Sippolan alueella. Tutkimus suoritetaan pääosin tiealueella sijaitsevista runkokaivoista.
Tutkimustyötä tehdään 5.-8.3. kello 7:30-17 välillä.
Lisätietoja: verkostoinsinööri Antti Rantavuo puh. 040 183 9585

Häiriötiedotteen linkit
https://hairiot.fi/?tag=wcp4i08kc6gnxryp