Munapirtin vesihuolto


Kymen Vesi Oy ja Pyhtään kunta ovat yhteisesti käynnistäneet Munapirtin vesihuollon kehittämisen. Munapirtin aluetta kehitetään ja suunniteltu siirtolinja palvelee tulevia hankkeita ja mahdollistaa osaltaan alueen kehityksen. Lisäksi runkolinja mahdollistaa Purolan kylän viemäröinnin.

Hankkeen suunnittelu on jaettu kahteen vaiheeseen: 1) Siirtolinja Munapirttiin (kuvassa punaisella) ja 2) Munapirtin alueen vesihuolto (kuvassa sinisellä).

Vaiheen 1 eli siirtolinjan suunnitelmat ovat valmiit. Löydät yleiskartan tämän linkin takaa. Vesialueella on suoritettu viistokaikuluotaus, minkä perusteella linjaus on valittu.

Vaiheen 2 eli Munapirtin alueen suunnittelu ei ole vielä käynnistynyt.

Lisätietoja:
Suunnitteluinsinööri Tatu Hiltunen (tatu.hiltunen@kymenvesi.fi)