Hulevedet

Tietoa hulevesistä

Kysymykset hulevesistä on osoitettava sähköpostiosoitteeseen: hulevesi(a)kymenvesi.fi

Tarvittaessa lisätietoja: puh. 040 669 5096 (ti ja to klo 9-11 ja 12-15)

Huleveden viemäröintialueet

Kotka (pdf)
Anjalankoski (pdf)

Mitä ovat hulevedet ja salaojavedet?

Hulevesiksi kutsutaan sade- ja sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta
ja muilta vastaavilta pinnoil­ta.

Salaojavesiksi kutsutaan kiinteistöjen perustusten kuivatusvesiä.

 

Hulevedet ja salaojavedet eivät kuulu jätevesiviemäriin, sillä:

1. Kun hulevesiä johdetaan jätevesiviemäriin,  rankkasateella tai lumen sulamisaikaan viemäri täyttyy

-> viemäri ei vedä vaan tulvii viemärikaivojen kautta kaduille, teille, pihoille, kiinteistöjen kellareihin ja vesistöihin.

-> Kosteusvaurioiden ja homeongelmien riski!

 

2. Hulevesien turha pumppaaminen ja puhdistaminen lisää energian ja kemikaalien kulutusta

-> turhia kustannuksia

-> Asiakkaan jätevesimaksu nousee

 

Minne hulevedet tulisi ohjata?

Jos kadulle on rakennettu hulevesiviemäri, ovat kiinteistöt kadun varrella vel­vollisia liittymään siihen.

 

Liittyminen hulevesiviemäriin

Hulevesiviemäriin liittyminen alkaa liitoslausuntohakemuksen täyttämisellä. Liitoslausunnon mukana saat postitse tarkemmat ohjeet liittymiseen.

 

Lisätietoja:

Hulevesiohje kiinteistön omistajalle

Kymen Veden ohje saneerauksen yhteydessä

VVY ohje

 

Vapautus liittymisestä ja huleveden perusmaksusta

Lisätietoja liittymisen vapatuksesta ja huleveden perusmaksusta löytyy täältä.