Hulevedet

Ennakkotiedote: Maksurakenteen muutos

Tällä hetkellä huleveden viemäröinnin kustannukset on katettu jätevesimaksuilla. Hulevesiä koskeva lainsäädäntö muuttui vuonna 2014 ja nykyisin huleveden viemäröinnin kustannuksia ei saa kattaa jätevesimaksuilla. Kymen Vesi Oy päivittää maksurakenteensa lain mukaiseksi ja siellä missä hulevesiviemäri on rakennettu, otetaan käyttöön erillinen huleveden perusmaksu 1.1.2018 alkaen. Samalla jäteveden perusmaksua lasketaan. Alla olevista kartoista näet, mihin hulevesiviemäri on rakennettu. Lisätietoja maksurakenteen muutoksesta: ennakkotiedotteesta.

Kymen Vesi tiedottaa kiinteistöjen omistajia asiasta kirjeitse touko-syyskuussa 2017. Kirje sisältää tietoja maksurakenteen muutoksesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Pyydämme odottamaan kirjeiden saapumista ennen yhteydenottoa.
Kirjeet lähetetään alueittain porrastetusti ja niiden alustava aikataulu on tämä;

  • Kouvola (alue 1) toukokuu
  • Itä-Kotka (alue 2 ja 3) kesä-heinäkuu
  • Länsi-Kotka (alue 4 ja 5) heinä-syyskuu

Aluejaot näet näistä kartoista:

Kouvola
Kotka

Kysymykset aiheesta on osoitettava sähköpostiosoitteeseen: hulevesi(a)kymenvesi.fi

Tarvittaessa lisätietoja: puh. 040 669 5096

Tietoa hulevesistä

Mitä ovat hulevedet ja salaojavedet?

Hulevesiksi kutsutaan sade- ja sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta
ja muilta vastaavilta pinnoil­ta.

Salaojavesiksi kutsutaan kiinteistöjen perustusten kuivatusvesiä.

 

Hulevedet ja salaojavedet eivät kuulu jätevesiviemäriin, sillä:

1. Kun hulevesiä johdetaan jätevesiviemäriin,  rankkasateella tai lumen sulamisaikaan viemäri täyttyy

-> viemäri ei vedä vaan tulvii viemärikaivojen kautta kaduille, teille, pihoille, kiinteistöjen kellareihin ja vesistöihin.

-> Kosteusvaurioiden ja homeongelmien riski!

 

2. Hulevesien turha pumppaaminen ja puhdistaminen lisää energian ja kemikaalien kulutusta

-> turhia kustannuksia

-> Asiakkaan jätevesimaksu nousee

 

Minne hulevedet tulisi ohjata?

Jos kadulle on rakennettu hulevesiviemäri, ovat kiinteistöt kadun varrella vel­vollisia liittymään siihen.

 

Liittyminen hulevesiviemäriin

Hulevesiviemäriin liittyminen alkaa liitoslausuntohakemuksen täyttämisellä. Tarkemmat ohjeet:

Hulevesiverkostoon liittyminen Kotkassa
Hulevesiverkostoon liittyminen Kouvolassa

 

Lisätietoja:

Hulevesiohje kiinteistön omistajalle

Kymen Veden ohje saneerauksen yhteydessä

VVY ohje

Vapautus liittymisestä ja huleveden perusmaksusta

Lisätietoja liittymisen vapatuksesta ja huleveden perusmaksusta löytyy täältä.