Älykäs etävalvonta lisää energiatehokkuutta vedenkäsittelyssä


Puhtaan veden takana on useita prosesseja, jotka varmistavat virkistävät pisarat jokaiseen päivään. Vedentuotantomme käsittelyprosessien energiatehokkuutta on parannettu älykkäällä valvonnalla, joka optimoi toimintoja ja ennakoi tulevaa.

Käänteisosmoosilaitos (eli RO-laitos) on tärkeä osa toiminta-alueemme veden tuotannosta vastaavan Kymenlaakson Veden vedenkäsittelyprosessia. Käänteisosmoosilla vedestä poistetaan fluoridia, joka aiheuttaa juomavedessä liian suurina määrinä haittaa esimerkiksi hampaille.

RO-laitoksen suorityskyvyn varmistamiseksi Kymenlaakson Vedellä on käytössään Viimatech Digitalin IoT-teknologialla toteutettu älykäs etävalvontaratkaisu. Tällä valvontaratkaisulla pumppujen energiankäyttöä voidaan seurata entistä tehokkaammin. Viimatech Digitalin digitaalinen valvontaratkaisu on ollut käytössä Kymenlaakson Veden käänteisosmoosilaitoksella vuodesta 2018.

Älykäs valvonta auttaa löytämään sudenkuopat

RO-laitoksen pumppaustoiminta kuluttaa energiaa jatkuvasti. Jokaisella pumppujärjestelmällä on oma käyttöasteensa ja tuotantomäärät vaihtelevat päivittäin, jolloin tarkkoja energiatarpeita on haastavaa arvioida perinteisillä menetelmillä. Laitoksella myös luotettavuus on avainasemassa, sillä pumppujen toimintahäiriöt ja huoltokatkot keskeyttävät vedenkäsittelyn ja aiheuttavat näin turhia viivästyksiä ja ylimääräisiä kustannuksia.

Vedenkäsittelyn optimoitu toiminta voidaan varmistaa pumppujen jatkuvalla suorituskyvyn seurannalla. Iot-teknologialla toteutetulla etävalvonnalla voidaan tuottaa tietoa, jonka avulla optimoidaan laitteiden energiatehokasta käyttöä ja ennakoivan huollon toimenpiteitä. Tavoitteena on löytää paikkoja, joissa energiatehokkuutta voisi parantaa sekä tunnistaa pumppujen huoltotarve.

Kaksiosainen etävalvontaratkaisu koostuu pumppaustyömaiden pilvipalveluun yhdistetyistä tiedonkeruulaitteista sekä data-analyysistä. Tiedot saadaan suoraan pumppujen prosessiantureista ja taajuusmuuttajista. Pilvipalvelussa toteutetulla ohjelmistolla kerätyt tiedot analysoidaan, ja tuloksista koostetaan pumppukohtaiset ominaisenergiankulutustiedot.

Tiedosta suunnitteluun, suunnittelusta toimenpiteisiin

Etävalvonnan kattava tiedonkeruu mahdollistaa älykkään suunnittelun ja ennaltaehkäisevät toimet, joilla RO-laitoksen toiminnan tehokkuus ja luotettavuus voidaan varmistaa. Näin Kymenlaakson Vesi pystyy tekemään todelliseen tietoon perustuvia päätöksiä pumpun huollosta ja optimoidusta energiankulutuksesta.

Etävalvontajärjestelmä on ollut Kymenlaakson Veden käytössä nyt viitisen vuotta. Sen aikana järjestelmä on tuottanut käyttökelpoista dataa pumppaustoiminnoista, jonka myötä vedenkäsittelyprosessia on voitu parantaa. Yhteistyön tähänastisia tuloksia ovat:

  • Energiatehokkuutta on parannettu, kun pumppujen ominaisenergian kulutusta on voitu vähentää 20 %.
  • Suodattimen puhdistusaikoja on pidennetty 24 tunnista 48 tuntiin.
  • Puhdistusveden käyttöä on vähennetty 4300 m³ vuodessa.
  • Järjestelmä on ollut hyvä energiaseurannan työkalu prosessimuutoksissa.
  • Rejektivesimäärää on optimoitu energiatehokkuuden parantamiseksi.