Asukkaat tyytyväisiä Kymen veden toimintaan


Kymen Vesi on vuosittain mukana Taloustutkimuksen toteuttamassa WACSI (Water Customer Satisfaction Index) tutkimuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vesilaitosten kotitalousasiakkaiden mielipiteitä veden laadusta ja vesilaitoksen toiminnasta.
Vuoden 2019 tulokset olivat Kymen Veden osalta mittaushistorian parhaat.

Kokonaisarvio vuosilta 2012 – 2019

Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina kesän 2019 aikana. Tutkimuksessa oli mukana 13 vesilaitosta ja kaikkiaan 3372 henkilöä. Kohderyhmä muodostui kunkin vesilaitoksen toiminta-alueen 25-74 -vuotiaista asukkaista. Tutkimukseen osallistui toiminta-alueeltamme 215 henkilöä, jotka valikoitiin satunnaispoiminnalla kohdealueella asuvien henkilöiden puhelinnumeroista.

Tutkimus selvittää asukkaiden mielipiteitä veden laadusta, jakelusta, asiakaspalvelusta ja viestinnästä. Veden laadun osalta (väri, haju, maku) Kymen Vesi on keskitason yläpuolella verrattuna muihin mukana oleviin vesilaitoksiin. Parannusta on edellisiin vuosiin verrattuna kaikissa veden laatua kartoittavissa mittareissa.

Veden jakelun osalta Kymen Vesi yltää aivan kärkisijan tuntumaan kaikilla osa-alueilla. Jakelun kokonaisindeksi oli 9,14 kun parhaalla laitoksella se oli 9,19. Veden jakelun tulokseen vaikuttavat osa-alueet ovat toimitusvarmuus, jakelun katkottomuus, veden paine ja vesijohtoverkoston kunto. Viemäröinnin osalta asukkailta kysyttiin kiinteistön ulkopuolisten jätevesiviemäreiden hajuttomuudesta ja kiinteistön ulkopuolisten jätevesiviemäreiden toimivuudesta. Molemmissa sijoitumme vertailulaitosten keskitasolle.

Tutkimuksessa palvelua kartoitetaan seuraavilta osa-alueilta: palvelun asiantuntevuus, ystävällisyys, asioinnin helppous, palveluhalu, ongelmanratkaisukyky, veden hinta, vesilaitoksen toiminnan uskottavuus ja veden laskutuskäytäntö. Kaikilla osa-alueilla on parannusta, jopa veden hintaan ollaan tyytyväisempiä kuin aiemmin. Viestinnän osalta mitattiin tiedonsaantia veden kulutuksesta, tiedon löydettävyyttä www-sivuilta, viestintää häiriötilanteissa ja veden laatuun sekä hintaan liittyvää viestintää. Asukkaat ovat pääosin tyytyväisiä viestintään, tiedon löydettävyys on vesilaitosten keskitasoa.

Kymen Veden toiminta-ajatus on tuottaa vesihuoltopalveluita laadukkaasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Toiminta-alueemme asukkailta vuosien 2012 – 2019 kerätyn palautteen perusteella olemme onnistuneet vastaamaan asukkaiden tarpeisiin ja kehittämään toimintaamme oikeaan suuntaan.

Tutkimuksen toteuttaneella Taloustutkimus Oy.llä on SGS Fimkon myöntämä ISO 20252 -toimialasertifikaatti ja tämän projektin kaikki vaiheet on toteutettu kyseisen standardin ja Suomen lakien mukaisesti. Taloustutkimus käsittelee aina kaikkia tutkimuksiin liittyviä, sekä asiakkailta saatuja että tutkimuksen yhteydessä syntyneitä, tietoja ehdottoman luottamuksellisina. Taloustutkimus on sitoutunut noudattamaan ESOMARin ja Kansainvälisen Kauppakamarin yhdessä julkaisemia tutkimusalan kansainvälisiä perussääntöjä. Taloustutkimus ei ole käyttänyt alihankkijoita tässä tutkimuksessa.