Avilta ympäristölupa veden pumppaamiselle Korkeakoskenhaarasta


Kymenlaakson Vesi on saanut aluehallintovirastolta luvan vedenottoon Kymijoesta Keltakallion teollisuusalueen tarpeisiin. Keltakalliolle on tarkoitus saada vettä, joka alustavien tietojen mukaan täyttää talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Tällä tarkoitetaan sitä, että tarkkaa tietoa teollisuuden käsittelytarpeesta, eikä näin ollen käsittelypaikastakaan vielä ole. Tarve saattaa olla talousvettä laadullisesti heikompaa tai pidemmälle jalostettua.

Kyseinen lupa on tässä vaiheessa varautumista tulevaisuuteen, investointipäätökset tehdään myöhemmin tarpeen mukaan. Lupahakemuksessa on otettu esille myös mahdolliset häiriötilanteet. Jos joissakin poikkeustilanteissa Kuivalan tekopohjavesilaitosta ei voitaisi käyttää, olisi mahdollisuus tehdä talousvettä Kymijoen vedestä.

Jokivarteen on tarkoitus rakentaa pelkästään vedenpumppaamo ja johtaa siitä vesi putkea pitkin Keltakallion suuntaan. Vettä saa ottaa enintään 50 000 kuutiometriä vuorokaudessa ja vedenottopaikka sijaitsee lähellä Suurojaa Korkeakoskenhaarassa. Joenpohjan mahdolliseen ruoppaamisen ja muihin korjaustoimenpiteisiin on otettu kantaa luvassa, jotta Kymijoen pohjan kaivuu olisi mahdollisimman vähäistä. Putken alueella joenpohja on pääosin hiekkaa, eikä näin ollen suuria ruoppauksia kuitenkaan näillä näkymin tarvita. Jos putken alueella sijaitsee vuollejokisimpukoita, tulee ne siirtää alueen ulkopuolelle. Putken paikasta päätettiin yhteisymmärryksessä eri osapuolten toiveiden mukaisesti.