Earth Hour lauantaina 27.3.Earth Hour on maailmanlaajuinen ympäristötapahtuma, jossa jokainen voi puolustaa luontoa ja ilmastoa. Kannustamme henkilöstöämme antamaan valomerkin yhteisen planeettamme puolesta 27.3.2021 kello 20.30–21.30.

Organisaationa kannamme vastuun omasta toiminnastamme ja vaikutuksista ympäristöömme. Kehitystyötä ohjaavat taloudellisuus ja kestävät ratkaisut. Uusimpana kehityshankkeena otamme lämpöä talteen puhdistetusta jätevedestä. Talteen otettu lämpöenergia hyödynnetään puhdistamokiinteistöjen lämmitykseen. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta. Lisäksi teemme pitkäjänteisesti työtä Itämeren suojelemiseksi. Merkittävin ympäristöteko on hoitaa alueen jätevedenpuhdistus tehokkaasti. Tähän liittyy myös valistustyö siitä, mitä viemäriin saa laittaa ja mitä ei. Lisäksi olemme mukana Itämerihaasteessa 2019–2023.

Earth Hour on WWF:n organisoima maailmanlaajuinen ilmastotapahtuma, joka järjestetään yleensä maaliskuun viimeisenä lauantaina kello 20.30–21.30 paikallista aikaa. Sen aikana ihmiset eri puolilla maapalloa sammuttavat valonsa tunniksi ja kertovat näin huolensa ilmastonmuutoksesta.