Vedenjakelu palautunut normaaliksi Pyhtään Kirkonkylässä ja Purolan alueella


Häiriö Ratkaistu Vesi

Otimme Korkiaharjun varavedenottamon väliaikaiseen käyttöön keskiviikkona 24.6 ja tiedotimme asiasta asiakkaitamme tekstiviestillä ja kotisivuillamme. Varavedenottamo on otettu pois käytöstä ja vedenjakelu palautettu normaaliksi 26.6 Ottamon käyttöönotto liittyi verkoston korjaustöihin. Varavedenottamon veden fluoridi- ja alumiinipitoisuus ylitti talousveden raja-arvon, lyhytkestoisessa vedenlaadun poikkeamassa ei ylityksillä ole terveyshaittaa. Alue, jota ilmoitus koski oli Pyhtään Kirkonkylä ja Pyhtään vesiosuuskunnan Purolan alue.

Häiriötiedotteen linkit
https://hairiot.fi/?tag=abp8k0uau3v5k9m4