Hajuhaittojen aiheuttaja on selvinnyt


Mussalon alueelle on jäteveden puhdistamolta levinnyt jäteveden hajusta poikkeavaa pistävää hajua viimeisten kahden viikon aikana. Kyseistä hajua on levinnyt jätevedenpumppaamoiden kautta myös muualle Kotkaan. Kymen Vesi on tehnyt selvitystyötä hajun lähteen paikantamiseksi. Hajuhaitan aiheuttaja varmistui 27.9. ja toimijan kanssa selvitetään jatkotoimenpiteitä tilanteen normalisoimiseksi.  

Päivitetty 10.10. tarkka päivä milloin hajuhaitan aiheuttaja selvisi.