Hulevesien oikeaoppinen johtaminen vähentää riskiä jätevesien ylivuotoihin


Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä, jotka johdetaan pois esimerkiksi kaduilta ja kiinteistöjen katoilta. Hulevesiä ovat myös perustusten kuivatusvedet, eli salaojavedet. Ilmastonmuutos on lisännyt sään ääri-ilmiöitä, mikä lisää myös hulevesien määrää. Pahimmillaan hulevedet aiheuttavat jätevesien ylivuotoja, jos niiden hallinnassa on puutteita.

Ylivuodoissa jätevettä päätyy jätevesiverkostosta tai -pumppaamosta ympäristöön. Jätevesiviemärien kapasiteetti on rajallinen ja se on mitoitettu alueellisesti yhdyskuntajätevesien määrän mukaan. Jos hulevedet ohjataan asuinkiinteistöiltä jätevesiviemäriin, sen kantokyky ylittyy ja seurauksena voi olla jätevesiviemärien ylivuotoja. Ylivuodot rasittavat ympäristöä, mutta voivat aiheuttaa myös alueen asukkaille ikäviä yllätyksiä, kuten hajuhaittoja. Pahimmissa tapauksissa ylivuodot voivat aiheuttaa terveysriskejä ja laajempaa haittaa ympäristölle.

Hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin ei ole sallittua, ja nykyisin taustalla vaikuttaa myös laki. Hulevesien johtamisesta on määrätty vesihuolto- sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Tutustu vesihuoltolakiin
Tutustu maankäyttö- ja rakennuslakiin

Vähemmän haittoja, enemmän säästöjä

Ylivuotojen ehkäisemisen lisäksi hulevesiviemäriin liittyminen tuo kiinteistönomistajille myös muita etuja. Kokonaisvaltainen hulevesien hallinta tontilla vähentää mm. kosteusvaurioiden riskiä. Jos tontti sijaitsee esimerkiksi savimaalla, riski kasvaa, sillä vesi imeytyy savimaahan huonosti. Oikein poisjohdettu hulevesi pitää tontin maaperän kuivempana ja suojaa kiinteistöjä. Hulevesiviemäröinnillä voi olla myös kauaskantoisia taloudellisia vaikutuksia, sillä kun kiinteistö on liitetty hulevesiverkostoon, voi se olla valttia kiinteistöä myytäessä.

Näin hulevesiverkostoon liittyminen tapahtuu, kun kiinteistö on jo Kymen Veden asiakas ja se sijaitsee hulevesiverkoston alueella

  1. Tee liittymishakemus Kymen Vedelle nettisivuiltamme löytyvällä hakemuksella tai sähköpostitse osoitteeseen liitoslausunnot(a)kymenvesi.fi. Kehitysinsinöörimme laatii sinulle liitoslausunnon. Hulevesisopimus on automaattisesti voimassa alueilla, joilla on jo valmiiksi hulevesiviemäröinti.
  2. Sovi kanssamme tonttijohdon asentamisesta. Huomaathan, että sinun tulee itse huolehtia urakoitsija kiinteistösi tontin maatöiden tekemiseen. Me huolehdimme töistä kaupungin puolella.
  3. Sovi kanssamme tonttijohdon kartoitus, kun kaikki kaivannot ovat valmiit. Kartoitus tehdään ennen kaivantojen täyttöä.
  4. Sovi kiinteistösi tontin putkikaivantojen täytöstä urakoitsijan kanssa, kun olemme tehneet tarpeellisen kartoituksen.

Jokaisen kiinteistön panosta tarvitaan

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että hulevesiviemäröinti saavuttaisi yhä useamman kiinteistön toiminta-alueellamme. Kun saneeraamme verkostoja ja saamme lisää kiinteistöjä liittymään hulevesiverkostoon, myös hulevesistä johtuvien jätevesien ylivuotojen riskiä voidaan pienentää. Toiminta-alueellamme asemakaava-alueet ovat jo kattavasti hulevesiviemäröinnin piirissä. Tämän hetkiset hulevesiviemäröinnit ja muuta lisätietoa hulevesistä löydät täältä!

On hyvä muistaa, että yhdelläkin kiinteistöllä on merkittävä vaikutus ja vastuu sen osalta, että hulevedet saadaan ohjattua pois oikein. Liittymällä hulevesiverkostoon voi osaltaan ehkäistä oman asuinalueensa jätevesien ylivuotojen aiheuttamia toimintahäiriöitä. Laajemmin tarkasteltuna hulevesien oikeaoppisella poisjohtamisella edistetään jätevesien puhdistamon energiatehokasta toimintaa: Puhdistamolle päätyvät hulevedet heikentävät puhdistustehoa, sillä hulevesi on jätevettä kylmempää ja laimeampaa. Jokainen kiinteistönomistaja voi siis kantaa kortensa kekoon yhteisen hyvän vuoksi!

Lisätietoja hulevesistä antaa:

Suunnitteluinsinööri
Noora Kuossari
p. 040 672 0323
noora.kuossari(a)kymenvesi.fi

Lisätietoa verkostoon liittymisestä antaa:

Kehitysinsinööri
Juho Horto
p. 040 514 4146
juho.horto(a)kymenvesi.fi