Itämerihaaste 2019 – 2023
Kymen Vesi on jo pitkään tehnyt aktiivisesti työtä Itämeren tilan parantamiseksi. Ympäristöarvojen kunnioittaminen kaikessa tekemisessä on linjattu strategiseksi tavoitteeksi organisaatiomme arvoihin. Kotkan Mussalossa sijaitsevan jätevedenpuhdistamon tulokset ovat valtakunnallisesti kärkitasoa.

Itämerihaasteen sitoumuksessa on viisi aaltoa, joiden tavoitteena on saavuttaa vision mukainen puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri. Kymen vesi pystyy toiminnallaan vaikuttamaan kolmeen sitoumuksessa listattuun teemaan.  Lue tästä linkistä lisää Itämerihaasteesta

Kymen Vedentoimenpiteet vuosien 2019-2023 aikana Itämerihaasteen sitoumukseen ovat konkreettisia toimenpiteitä joilla voidaan vaikuttaa rannikkovesien kirkkauteen, hyvinvoivaan meriluontoon sekä edistämään tietoisuutta Itämeren ja lähivesien tilasta ja niihin vaikuttamisesta.

Jatkuvalla puhdistamoprosessien kehittämisellä edistetään kirkkaiden rannikkovesien saavuttamista. Lääkejäämien ja huumeaineiden pitoisuuksia tarkkailemalla ja jäteveden puhdistusta tehostamalla voimme vaikuttaa meriluonnon kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä edistämään alueen asukkaiden tietoutta Itämeren tilasta osallistumalla tapahtumiin, vierailemalla esiopetusryhmissä sekä vastaanottamalla opiskelijoita tutustumaan jätevedenpuhdistamolle. Lue koko Itämerihaasteen sitoumuksemme 2019 – 2023 täältä.

Lisätietoja info(a)kymenvesi.fi