Jätevesilietteiden kilpailutuksen voitti Envor Oy


Jätevesilietteiden käsittelyn kilpailutus on päättynyt ja kilpailutuksen voitti Envor Oy. Uusi sopimuskausi alkaa 1.6.2023.
Envor suunnittelee biokaasulaitoksen rakentamista Kotkan Mussaloon jätevesipuhdistamon läheisyyteen. Kilpailutus toteutettiin yhteistyössä Kouvolan Vesi Oy:n kanssa.