Kaunissaaren verkostovedessä kohonnut pitoisuus alumiinia


Varovaisuusperiaatetta noudattaen raskaana olevien, vauvojen ja pienten lasten ei ole suositeltavaa nauttia säännöllisesti Kaunissaaren verkostovettä kohonneesta
alumiinipitoisuudesta johtuen.

Kaunissaaren talousvesiverkoston käyttäjille tiedotettiin eilen 17.5.2021 talousveden fluoridipitoisuuden olevan jälleen kunnossa ja fluoridia koskevan aiemmin annetun käyttörajoituksen poistuvan.

Nyt myös talousveden alumiinitutkimukset ovat valmistuneet ja Kymen Vesi Oy:n 10.5.2021 käyttäjän hanasta ottamassa verkostovesinäytteessä todettiin talousvesiasetuksen (1352/2015) laatutavoitteen ylittävä pitoisuus 660 µg/l eli 0,660 mg/l alumiinia. Muilta mitatuilta osin talousveden laatu täytti sille lainsäädännössä asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Samaan aikaan tutkitun verkostoon lähtevän talousveden laatutavoite alumiinin osalta ei myöskään täyttynyt, pitoisuudeksi mitattiin 490 µg/l eli 0,490 mg/l. Laatutavoite talousveden alumiinipitoisuudelle lainsäädännössä on 200 µg/l eli 0,2 mg/l.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan terveysperusteisen saannin enimmäisarvo juomavedessä on 0.9 mg/l perustuen siihen, että alumiinin päivittäisestä saannista 20% muodostuu juomavedestä. Arviossa on huomioitu 60 kiloisen aikuisen juovan 2 litraa vettä päivässä.

Alumiinin saanti ruoka-aineista on Suomessa keskimäärin 6,7 mg päivässä. Henkilökohtaista alumiinin saantia arvioitaessa on tarpeen huomioida, että alumiiniset keittoastiat voivat lisätä saantia useilla milligrammoilla ja alumiinia sisältävien lääkkeiden käyttö kymmenillä, jopa sadoilla milligrammoilla. Korkealla juomaveden alumiinipitoisuudella epäillään olevan yhteys eräisiin neurologisiin häiriöihin, mutta pitävää tutkimusnäyttöä asiasta ei ole. Alumiini on neurotoksista
aivoissa.

Alumiinin pitoisuus Kaunissaaren pohjavedessä, josta talousvesi valmistetaan on huomattavan korkea eikä sen suodattaminen käytettävällä suodatinlaitteistolla onnistu veden riittävyyden turvaamiseksi. Tästä johtuen Kaunissaaressa jaeltavan verkostoveden alumiinipitoisuus ylittää talousvesiasetuksen laatutavoitteen.

Kymen vesi pahoittelee asukkaille aiheutuvaa haittaa.

Tiedote pdf-muodossa tästä linkistä.

Lisätietoja antavat:
Mirva Lahtela
Terveystarkastaja
Kotkan kaupunki
p. 044 702 4807
mirva.lahtela@kotka.fi

Emmi-Maria Ukko
Laitospäällikkö
Kymen Vesi Oy
p. 040 751 9482
emmi-maria.ukko@kymenvesi.fi