Kesävesien avaaminen alkaa viikolla 16


Kesävesien avaaminen on aloitettu viikolla 16 ja pyrimme saamaan kaikki kesävedet avatuiksi viikolla 19.

Kesävesi on tarkoitettu toiminta-alueen ulkopuolisille kesäkäytössä oleville kiinteistöille ensisijaisesti pesu- ja tiskivedeksi. Kesävesijohdot kulkevat useimmissa paikoissa maanpinnalla, jolloin vesi lämpenee eikä välttämättä vastaa talousveden laatuvaatimuksia. Emme myöskään ota talousvesianalyyseja kesävesistä.

Kesävesisopimus ei mahdollista kiinteän eli tavanomaisen vesiliittymän kaltaista veden käyttöä. Kesävettä ei ole tarkoitettu rakennukseen sisään johdettavaksi, eikä siihen saa liittää laitteita, kuten suihkuhanoja tai pesukoneita. Ylimääräiset kytkennät aiheuttavat paineen alentumista erityisesti verkoston hännillä. Kesävettä ei saa käyttää myöskään kasteluvetenä. Sopimuksen vastaisen käytön seurauksena kesävesisopimus voidaan purkaa.

Kesävesien käyttöönotto aloitetaan vuosittain yöpakkasten loputtua, sillä vesiputket ja mittarilaitteisto voivat jäätyessään rikkoutua. Kesävesiputkissa voi olla talven jälkeen vaurioita ja kunnossapitotarvetta, joka voi viivästyttää kesävesiputkien käyttöönoton aikataulua. Pyrimme aloittamaan avaamisen yleensä toukokuun alussa ja lopettamaan lokakuun lopulla, sääolosuhteista riippuen.

Lisätietoja: verkostoteknikko Marko Leppänen, p. 044 7028141.